Cho mình hỏi sự khác nhau giữa phương POST và GET trong PHP?« Back to Questions List

Chào mọi người! Mình là newbie trong lập trình PHP.Mình không biết phương thức POST và GET khác nhau như thế nào và nên sử dụng trong những trường hợp nào cho từng phương thức. Thanks mọi người nhiều!
Posted by hoang
Asked on 5 Tháng Tám, 2015 9:40 chiều
0
.htaccess thì bạn tự tạo ra file đó, rồi thêm code của bạn vào là được
Posted by Kungfu PHP
Answered On 22 Tháng Mười Hai, 2015 10:15 chiều
0

Phương thức POST sử dụng cho các thao tác chỉnh sửa, thêm mới dữ liệu. Còn phương thức GET sử dụng cho việc lấy dữ liệu. Khi gửi dữ liệu đi bằng phương thức GET thì trang sẽ được cache tại trình duyệt ( các file css, js, image ) còn phương thức POST thì không. Dữ liệu gửi đi bằng phương thức GET có thể nhìn thấy trên thanh địa chỉ, còn phương thức POST thì truyền ngầm nên không thấy.

=> phương thức POST bảo mật hơn – truyền dữ liệu lớn như: nội dung bài viết, file, …
Ví dụ: đăng nhập, đăng ký, upload file, đăng bài viết … sử dụng phương thức post – lấy bài viết để hiển thị sử dụng phương thức GET.

Posted by Khách
Answered On 2 Tháng Mười Một, 2015 3:40 chiều
0

cho mình hỏi làm sao mở file .htaccess để chỉnh sửa code trong đấy
thuộc hostinger.vn ý

Posted by Khách
Answered On 11 Tháng Mười, 2015 12:16 chiều
0

Post là gửi dữ liệu ko thể nhìn thấy trên url, get gửi dữ liệu nhìn thấy được trên url, post bảo mật hơn, bla bla

Posted by Khách
Answered On 29 Tháng Tám, 2015 5:36 chiều
1

GET – Requests data from a specified resource
POST – Submits data to be processed to a specified resource

more infomation: http://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp

Posted by Khách
Answered On 13 Tháng Tám, 2015 4:48 chiều