1 thảo luận trên “Tổng hợp các câu hỏi phỏng vấn PHP”

  • Phuc

    có thể upload file bằng method GET ko ( bỏ qua limit về chiều dài)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bình luận bằng Facebook

bình luận