Bài viết này mình sẽ tổng hợp tốc độ các loại card đào Ethereum cho nhưng bạn cần thông tin để tham khảo trước khi sắm cho mình một chiếc máy đào Ethereum, Ethereum Classic, Monero, ZCash

1. RX470 4 GB

COIN POWER CORE/MEMORY HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/+-2050 24.5MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/+-2050 28.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS +-750H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS +-270 SOL/S

2. RX470 8 GB

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/+-2100 25.0MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/+-2100 29.0MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS 1260/+-2100 +-750H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS 1260/+-2100 +-270H/S

3. RX480 4GB

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 26.4MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 30.2MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS –/– 800H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS –/– 270H/S

4. RX480 8GB

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 26.9MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 31.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS –/– 800H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS –/– 270H/S

5. RX570 8GB

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 26.9MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) 85 WATTS 1150/2100 31.5MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) 85 WATTS –/– 800H/S
ZCASH (ZEC) 85 WATTS –/– 270H/S

6. RX580 8GB

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) 135 WATTS 1400/2150 26.8MH/S
ETHEREUM (ETH/ETC) — WATTS 1400/2150 29.3MH/S (BIOS MODDED)
MONERO (XMR) — WATTS –/– 650H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 315 SOLS/S

7. GTX 1060 GP106-100

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) — WATTS —/— 25MH/S
MONERO (XMR) — WATTS –/– 550 H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 300-325 SOLS/S

8. GTX 1060

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) — WATTS —/— 17-19MH/S
MONERO (XMR) — WATTS –/– 425 H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 300-350 SOLS/S

9. GTX 1070

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) — WATTS —/— 25-30MH/S
MONERO (XMR) — WATTS –/– 475 H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 425-450 SOLS/S

10. GTX 1080

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) — WATTS —/— 4-5MH/S (23MH/S LINUX)
MONERO (XMR) — WATTS –/– 475 H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 600 SOLS/S

11. GTX 1080TI

COIN POWER CLOCK SPEEDS HASHRATE
ETHEREUM (ETH/ETC) — WATTS —/— 28-32MH/S
MONERO (XMR) — WATTS –/– 485-535 H/S
ZCASH (ZEC) — WATTS –/– 660-710 SOLS/S

 

Nguồn tham khảo : buriedone

Gửi bình luận bằng Facebook

Bài viết liên quan

loading...