4 thảo luận trên “Bài 15: Cập nhật thông tin người dùng trong Laravel 5”

 • Trang Hong

  sao em lam nu tren ma no k hien thi duoc edit view nhi?

  • nguyen thanh tai

   minh cung bi nhu ban , ban nho them dong nay vao nhe use App\User; trong UsersController.

  • Nam Trần

   Bạn vào file UsersController và thêm dòng sau vào trong đầu file:
   use App\User;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bình luận bằng Facebook

bình luận