• Trinh

  trong laravel 5.3, khi chạy lệnh php artisan config:clear, nó báo là
  [Symfony\Component\Debug\Exception\FatalThrowableError]
  Class ‘Cviebrock\EloquentSluggable\SluggableServiceProvider’ not found

  nên trong providers viết lại là:
  ‘providers’ => [
  // …
  Cviebrock\EloquentSluggable\ServiceProvider::class,
  ];

 • Nam

  Tại sao khi Edit thì slug không update được bạn nhỉ?

Bình luận bằng Facebook

bình luận