• Chúc các bạn học tốt !

  • Ngoc Nguyen

    bạn viết 1 bài hướng dẫn về publish & compile css, js, images,.. (nói chung là những gì nằm trong folder “assets”) ra folder public và trên layout view chỉ cần gọi đến những css hoặc js trong public folder thôi

Bình luận bằng Facebook

bình luận