[ĐĂNG KÝ THẺ PAYONEER MIỄN PHÍ NHẬN 25$ VÀO TÀI KHOẢN]

9 thảo luận trên “Bài 5 : Template trong laravel 5 (blade)”

 • Cái @section đó, để kết thúc mình dùng @endsection vẫn được phải không bác? Thấy bác dùng @stop

  • chờ đón xem ha, Laravel 5 còn mới nên vẫn đang biên soạn 🙂

 • Tại sao trong Route::get(‘/about’, ‘PagesController@about’); mà mình bỏ dấu gạch ở trước abount mà code vẫn chạy.
  Tại sao ở phần load view (return view(‘pages.aboutme’);) mà mình bỏ chữ pages thành (return view
  (‘aboutme’)) mà code vẫn chạy.

  • theo như bạn nói có thể là bị dính cache, vì return view(‘pages.aboutme’); phải là gọi file aboutme trong folder pages.
   Nó khác với return view (‘aboutme’), vì nó nằm trực tiếp trong folder views.
   Bạn thử chạy “php artisan cache:clear” để clear cache, sau đó “php artisan serve” để chạy lại laravel xem sao

 • Jimmy Tran

  Trường hợp project mình có nhiều module cụ thể có 2 module là admin và frontend. Mình muốn hễ cứ vào module là sử dụng templates admin, và vào frontend thì sử dụng templates frontend. Thay vì phải vào từng view để extend, nếu như vậy thì bạn có cách gì giải quyết không nhĩ

 • tamkaka

  e đang dùng lazavel 5,nhưng khi dùng {{ }} để hiển thị nhưng không dk là sao,
  và không dùng được lệnh để hiển thị trong trang master.blade.php
  @extends(‘templates.master’)

  @section(‘content’)
  Đây là trang about
  @stop

Để lại lời nhắn

Bình luận bằng Facebook

bình luận