Ở bài trước hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên phần 1, chúng ta đã thực hiện xong phần thiết kế giao diện cho trang quản lý thành viên. Bài viết hôm nay chúng sẽ tiếp tục truy vấn dữ liệu từ database và hiển thị động lên trang quản lý thành viên.

3. Tạo trang quản lý thành viên

b. Lấy dữ liệu động từ database

Xem lại 1 chút ở bài viết trước, cấu trúc bảng để hiện thị dữ liệu như sau :

Nhiệm vụ của chúng ta trong bài viết này chỉnh là thay thế các giá trị tĩnh là “1”, “ti123”, “Huynh Van Ti”, “huynhvanti@gmail.com”, “Thành viên”, “chinh-sua-thanh-vien.php?id=3″,… thành các giá trị động được lấy từ database.

Để lấy được dữ liêu trong database, chúng ta tiếp tục gọi đến file connection.php đã tạo ở các bài trước

tiếp theo truy vấn dữ liệu, hiển thị dữ liệu danh sách dữ liệu động. Các bạn để ý là cấu trúc bảng của chúng ta các thẻ <tr <td>dữ liệu 1<td/> <td>dữ liệu 2</td></tr> được lặp lại nhiều lần, tượng trưng cho 1 dòng dữ liệu, chính vì thế chúng ta sẽ dùng vòng lặp while để lặp lại các thẻ này.

Vào trình duyệt gõ http://localhost/my_website/admin/quan-ly-thanh-vien.php và xem thành quả nhé

quản lý thành viên hiển thị dữ liệu từ database

 

 

Bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn xóa, và cập nhật dữ liệu thành viên trong bảng users. Đến đây nếu bạn có thắc mắc gì thì để lại comment bên dưới nhé. Thân

 

 

Gửi bình luận bằng Facebook

Bài viết liên quan

Bài 1 : Lập trình web là gì
Bài 2 : Cài đặt môi trường lập trình PHP
Bài 7 : Toán tử là gì ? Giới thiệu về toán tử trong PHP
Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP - cập nhật thông tin user (phần 3)
Tạo website bằng PHP : Thiết kế giao diện (Phần 1)
Tạo trang đăng ký thành viên - Tạo website bằng PHP (phần 3)
Tạo trang đăng nhập - Tạo website bằng PHP (Phần 4)
Tạo trang Thêm bài viết - Tạo website bằng PHP (phần 5)
Tạo trang hiển thị danh sách bài viết - Tạo website bằng PHP (phần 6)
Tạo trang hiển thị nội dung bài viết - Tạo website bằng PHP (phần 7)
Tích hợp ckeditor vào php - chức năng thêm bài viết (phần 9)
Thiết kế giao diện trang quản lý thành viên (Phần 10)
loading...