Tiếp tục bài trước cập nhật thông tin user , hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm tiếp chức năng xóa user ra khỏi hệ thống bằng câu lệnh DELETE trong MySQL.

3. Tạo trang quản lý thành viên

b. Trang xóa thành viên (user)

Tạo file đặt tên là xoa-thanh-vien.php trong thư mục admin.

Trong file này đơn giản chúng ta sẽ bắt id từ bên trang quan-ly-thanh-vien.php, từ đó thực thi việc xóa toàn bộ dữ liệu thành viên có id vừa bắt được. Sau đó chuyển hướng về lại trang quan-ly-thanh-vien.php

Trang xóa user khá ngắn, nhưng mình cũng tách nó ra 1 bài viết riêng biệt để các bạn tiện theo dõi. Mọi ý kiến thắc mắc bạn để lại comment bên dưới ha, thân !

Nguồn : kungfuphp.com

 

 

Gửi bình luận bằng Facebook

Bài viết liên quan

Bài 5 : Các kiểu dữ liệu trong PHP
Bài 6 : Biến, phạm vi biến, các loại biến trong PHP
Bài 7 : Toán tử là gì ? Giới thiệu về toán tử trong PHP
PHP cơ bản : Tạo form đăng ký, đăng nhập (phần 2)
Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP - hiển thị dữ liệu (phần 2)
Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP - cập nhật thông tin user (phần 3)
Tạo website bằng PHP : Thiết kế giao diện (Phần 1)
Tạo trang đăng ký thành viên - Tạo website bằng PHP (phần 3)
Tạo trang đăng nhập - Tạo website bằng PHP (Phần 4)
Tạo trang Thêm bài viết - Tạo website bằng PHP (phần 5)
Thiết kế giao diện trang quản lý thành viên (Phần 10)
Hiển thị thông tin lên trang danh sách thành viên (Phần 11)
loading...