Ở phần trước mình đã hướng dẫn các tạo trang thêm thành viên, phần này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn tạo chức năng xóa thành viên ra khỏi hệ thống.

Việc tạo chức năng xóa thành viên ra khỏi hệ thống rất đơn giản, chính vì thế bài viết này sẽ ngắn hơn những bài khác rất nhiều.

1. Ôn lại kiến thức cũ

Quay trở lại phần 11 : tạo trang quản lý thành viên, ở trong cột Hành động, chúng ta đã thêm một liên kết chứa chức năng xóa thành viên như sau :

Khi ấn vào liên kết này, chúng ta sẽ gửi 1 biến là id_delete chứa id của người dùng và ta sẽ dùng id này để chỉ định người dùng cần xóa.

2. Tiến hành xóa người dùng ra khỏi hệ thống

Các bạn mở lại trang quan-ly-thanh-vien.php mà chúng ta đã tạo ở các phần trước.

Đầu tiên ta sẽ bắt lấy biến id_delete khi người dùng ấn vào liên kết Xóa bằng phương thức $_GET, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải kiểm tra người dùng có ấn vào liên kết xóa hay chưa bằng cách thêm hàm isset

Tiếp đến tiến hành xóa người dùng ra khỏi hệ thống bằng câu lệnh DELETE

Vậy là xong, rất đơn giản.

Lúc này toàn bộ đoạn code trang quan-ly-thanh-vien.php sẽ như sau

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các chức năng Thêm, Xóa, Sửa thông tin thành viên rồi.

Chúc các bạn thành công !

Gửi bình luận bằng Facebook

Bài viết liên quan

Bài 1 : Lập trình web là gì
Bài 5 : Các kiểu dữ liệu trong PHP
Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP - thiết kế giao diện (phần 1)
Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP - hiển thị dữ liệu (phần 2)
Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP - cập nhật thông tin user (phần 3)
Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP - Xóa User ra khỏi hệ thống (phần 4 - Kết thúc)
Tạo cơ sở dữ liệu cho website - Tạo website bằng PHP (phần 2)
Tạo trang đăng nhập - Tạo website bằng PHP (Phần 4)
Tạo phân quyền cho website PHP - Tạo website bằng PHP (Phần 8)
Tích hợp ckeditor vào php - chức năng thêm bài viết (phần 9)
Tạo trang chỉnh sửa thông tin thành viên (Phần 12)
Tạo trang Thêm thành viên (Phần 13)
loading...