1 thảo luận trên “A/B Testing – Hướng dẫn áp dụng A/B testing trong lập trình PHP”

 • Sao mình làm nó ko work vậy B?Mình tạo file index.html và để file phpab.php cùng với thư mục root,code file index.html của mình nè :

  Document

  add_variation(‘my_variation’, ‘Mẫu thử 2’); // Tạo mẫu thử 2
  ?>
  {phpab my_test}Mẫu thử 1{/phpab my_test}

  p
  {
  color: black; /* control styles */
  }

  .phpab-my_variation p
  {
  color: red; /* variation styles */
  }

  Khi run thì nó ra như vậy :

  add_variation(‘my_variation’, ‘
  Mẫu thử 2

  ‘); // Tạo mẫu thử 2 ?> {phpab my_test}
  Mẫu thử 1

  {/phpab my_test}

  B có biết mình sai chô nào không? Cám ơn nhiều!

Để lại lời nhắn

Bình luận bằng Facebook

bình luận