« <= Bài trước Bài kế tiếp =>
 • HoangHung

  ấn nút submit ko thấy hiện tượng gì

  • dung roi, ban phai bat console cua firebug de thay ket qua tra ve, vi minh dang dung “console.log(response);” ma

 • Góp ý: để trực tiếp hiển thị kết quả nên dùng:
  success : function(response){//kết quả trả về từ server nếu gửi thành công
  $(“#result”).empty().append(response);
  }
  Sẽ có 2 lợi ích:
  – thứ 1: hiển thị kết quả trực tiếp
  – thứ 2: làm quen việc xử lý kết quả trả về từ server.
  // có thể sử dụng jquery làm trống các trường giá trị gửi đi sau khi đã nhận kết quả
  // đầy đủ hơn, kiểm tra dữ liệu trước khi gửi lên server

Bình luận bằng Facebook

bình luận