« <= Bài trước Bài kế tiếp => «
  • sơn

    sao mình làm như vậy,đã nhận dc thông báo gửi mail thành công nhưng sao vào mail không thấy bạn nhỉ..có liên quan gì đến SMTP không bạn..mong bạn trả lời sớm..mail mình test là gmail.

    • bạn cần upload đoạn code này lên server có hỗ trợ gửi email nhé. Nếu muốn gửi ở localhost thì bạn cần phải sử dụng 1 thứ viện khác gọi là phpmailer và cấu hình smtp google

  • lân

    mình kiểm tra đúng từng câu chữ một mà khi nhúng php vào html riêng thì sau khi nhấn submit từ file html nó có tải trang html/php nhưng không có gì xảy ra.

    • bạn cần upload đoạn code này lên server có hỗ trợ gửi email nhé. Nếu muốn gửi ở localhost thì bạn cần phải sử dụng 1 thứ viện khác gọi là phpmailer và cấu hình smtp google

Bình luận bằng Facebook

bình luận