2 thảo luận trên “Hướng đối tượng, tầm vực của thuộc tính và phương thức trong PHP”

  • MinToo

    selft trong ++self ý nghĩa là j ấy nhỉ! thank kungfuphp 🙂

    • nghĩa là cách viết tắt của self = self + 1 đó bạn

Để lại lời nhắn

Bình luận bằng Facebook

bình luận