1 thảo luận trên “Hướng đối tượng, tầm vực của thuộc tính và phương thức trong PHP”

  • MinToo

    selft trong ++self ý nghĩa là j ấy nhỉ! thank kungfuphp 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bình luận bằng Facebook

bình luận