2 thảo luận trên “Tham chiếu trong PHP, bạn đã hiểu rõ về nó ?”

  • Không phải lúc nào việc pass by reference cũng nhanh, nó chỉ nhanh khi cục biến chuyền vào đủ lớn, và có thao tác write (làm thay đổi giá trị của biến) thôi. Trên thực tế, kiểu optimize sử dụng pass by reference được xem như là micro optimize và không khuyến khích sử dụng. Trong các framework phổ biến hiện nay, tất cả đều áp dụng OOP, và PHP thì pass by reference là mậc định cho object… Nên chung qui, việc để pass by reference là không đáng phải quan tâm

    http://stackoverflow.com/questions/178328/in-php-5-0-is-passing-by-reference-faster

    • một góp ý khá hay, cám ơn bạn Hieu Vo ha !

Để lại lời nhắn

Bình luận bằng Facebook

bình luận