Hầu hết các website bạn thường thấy có trang contact cho phép người dùng điền thông tin và gửi mail đi. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn gửi mail trong PHP với hàm mail() .

Tạo form gửi mail trong PHP

Tạo file contact.php và thiết kế form điền thông tìn đơn giản như sau :

Form trên bao gồm một field email để người dùng nhập địa chỉ email của họ và field message để họ nhập tin nhắn cần gửi.

Thực thi hàm gửi mail trong PHP

Tiếp đến, trong trang contact.php chúng ta sẽ thêm đoạn code sau để thực hiện việc gửi mail khi người dùng ấn nút submit:

Giải thích về đoạn code trên :

  1. $to : Địa chỉ email mà tin nhắn của người dùng sẽ được chuyển đến.
  2. $subject : Tiêu đề email mà bạn sẽ nhận được
  3. $email : Email của người dùng nhập trên form
  4. $message : Tin nhắn của người dùng
  5. $headers : Thông tin header của email
  6. $sent : Dùng hàm mail() của PHP, gắn các tham số đã tạo và thực thi việc gửi mail đi

Tổng kết: Mục đích của bài viết chia sẽ cho các bạn cách tạo form và gửi mail trong PHP bằng hàm mail() . Đây là cách gửi mail đơn giản, dành cho các bạn đang tìm hiểu về PHP hoặc làm các hệ thống nhỏ, đối với các hệ thống lớn thì sẽ có những cách gửi mail khác phù hợp. Chúc các bạn học tốt !

Xem thêm cách gửi mail trong PHP bằng SMTP

Nguồn : kungfuphp.com


Nếu bạn thấy bài viết có ích và muốn cảm ơn mình thì bạn có thể donate mời mình 1 lý cà phê nhé
Địa chỉ ví BTC của mình : 1NWVkBYnd5iSZ5BsAg4fbr4bYWC7hn9Vcz
Địa chỉ ví ETH của mình : 0xa4881fe9ed28b270a7a7F6D339fe0B73c35DBAd1
Cám ơn và chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống !