Tổng hợp video học Laravel 5

Trong bài viết này, mình tổng hợp tất cả các video học Laravel 5, hướng dẫn học Laravel 5 theo 1 trình tự đã được sắp xếp để các bạn dễ theo dõi. Có thể sẽ có một vài video học Laravel 5 mình chưa có thời gian quay kịp thì các bạn vui lòng xem bài viết về Laravel 5 tại đây : http://kungfuphp.com/category/laravel-framework-5

Bài 1 : Cài đặt Laravel 5 trên window

https://www.youtube.com/watch?v=AP6Ah8EWVwk

Xem bài viết : http://kungfuphp.com/laravel-framework-5/cai-dat-laravel-5.html

Bài 2 : Laravel 5: Routes , Controllers, Views

Video :

https://www.youtube.com/watch?v=r0oo7Bvf9UY

Xem bài viết : http://kungfuphp.com/laravel-framework-5/laravel-5-routes-controllers-views.html

Bài 3 : Laravel 5 : Đưa dữ liệu ra view

Video : Đang cập nhật

Xem bài viết : http://kungfuphp.com/laravel-framework-5/dua-du-lieu-ra-view-trong-laravel-5.html

Bài 4 : Template trong laravel 5 (blade)

Video : Đang cập nhật

Xem bài viết : http://kungfuphp.com/laravel-framework-5/template-trong-laravel-5-blade.html

Bài 5 : Migrations trong Laravel 5

Video :

https://www.youtube.com/watch?v=Fa0Pfg2u_oU

Xem bài viết : http://kungfuphp.com/laravel-framework-5/migrations-trong-laravel-5.html

Bài 6 : Sử dụng Eloquent trong Laravel 5

Video  : đang cập nhật

Xem bài viết : http://kungfuphp.com/laravel-framework-5/su-dung-eloquent-trong-laravel-5.html

Bài 7 : Mô hình MVC trong Laravel 5

Video : Đang cập nhật

Xem bài viết : http://kungfuphp.com/laravel-framework-5/mo-hinh-mvc-trong-laravel-5.html

Bài 8 : Form trong Laravel 5

Video : Đang cập nhật

Xem bài viết : http://kungfuphp.com/laravel-framework-5/form-trong-laravel-5.html

Bài 9 : Xử lý ngày tháng trong Laravel 5

Video : Đang cập nhật

Xem bài viết : http://kungfuphp.com/laravel-framework-5/xu-ly-ngay-thang-trong-laravel-5.html

 

 

Gửi bình luận bằng Facebook