Kết quả tìm kiếm cho: Ethereum

Nâng cấp lớn nhất của Ethereum (Constantinople) sẽ được thử nghiệm vào tháng 10

Nâng cấp lớn nhất của Ethereum (Constantinople)

Trong tháng tới một bản nâng cấp mới nhất của Ethereum gọi là Constantinople sẽ được thử nghiệm, các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum đã thống nhất về điều này vào hôm thứ 6 vừa rồi. Nâng cấp Constantinople  là gì ? Constantinople bao gồm năm đề xuất cải tiến …

Xem thêm