Tiền điện tử

Chỉ còn chưa tới 48h nữa thì bản nâng cấp Ethereum Constantinople sẽ diễn ra và bạn cần chuẩn bị những gì?

Mạng lưới Ethereum sẽ được nâng cấp theo lịch trình tại số khối , dự đoán sẽ xảy ra vào thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2019. Ngày chính…
Đọc tiếp