MySQL

SQL Injection là gì ?

Bài viết hôm nay mình muốn chia sẽ với các bạn về một chủ đề tấn công cơ bản “SQL Injection”. I . Định nghĩa SQL Injection ? Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu “SQL Injection” là gì ? SQL injection is a code injection technique, used to attack …

Xem thêm