Wordpress

Cách tăng tốc độ website WordPress (100 điểm) 2024

Cách tăng tốc độ website Wordpress toàn tập

Website của bạn load rất chậm và bạn muốn cải thiện? Trong bài viết cách tăng tốc độ website WordPress này Hiếu sẽ hướng dẫn một cách chi tiết và sau khi làm xong, bạn sẽ thấy website của mình load nhanh một cách rõ rệt đấy. Bài viết cách …

Xem thêm

Cách sử dụng Cookie-Free Domains trong WordPress 2024 toàn tập

Cách sử dụng Cookie-Free Domains trong Wordpress

Cookie-Free Domains là gì? Cách cài đặt Cookie-Free Domains trong Wordress toàn tập, cách sử dụng Cookie-Free Domains trong website Wordress chi tiết Khi bạn sử dụng các ứng dụng đo tốc độ website như GTMetric, Pingdom hoặc Google Page Speed bạn thường thấy thông báo là website của bạn …

Xem thêm