1. Giới thiệu sơ lược về Ruby on rails -  Rails là gì? Rails là một khung phát triển ứng dụng web viết bằng ngôn ngữ Ruby. Nó được thiết kế…
Đọc tiếp