TÌNH TRẠNG THỊ TRƯỜNG HIỆN TẠI LÀ:
(THAM LAM - CÓ THỂ BÁN RA DẦN >_<)