Bnb

Vì sao bạn cần phải trữ ngay đồng BNB Coin ? Phân tích tiềm năng và lợi ích khi trữ đồng Binance Coin (BNB)

Vì sao bạn cần phải trữ ngay đồng BNB Coin ? Phân tích tiềm năng và lợi ích khi trữ đồng Binance Coin (BNB)

Ở quý này (Quý 4) Binance sẽ đốt cháy 2,528,767 BNB (tương đương khoảng $32,700,000 USD) theo như lộ trình mà Binance đã viết trong sách trắng là hàng quý Binance sẽ trích một phần lợi nhuận của công ty để mua lại đồng BNB và đốt bỏ đi, điều này …

Xem thêm