1. Lắp đặt chuỗi hệ thống ATM đầu tiên thanh toán FirstCoin trên toàn thế giới. 2. Kết hợp hệ thống các doanh nghiệp đồng ý thanh khoản Firstcoin. 3.…
Đọc tiếp