Ở bài trước, chúng ta đã tiến hành tạo trang Thêm bài viết và lưu thông tin bài viết bao gồm : tiêu đề, nội dung, người tạo, ngày tháng…
Đọc tiếp