Tiền điện tử

Đánh giá Quantstamp – Phương thức bảo mật cho hợp đồng thông minh (Smart Contract)

Quantstamp là gì ? Quantstamp là nền tảng kiểm tra và kiểm soát hợp đồng thông minh đầu tiên được phân quyền. Quanstamp đang mở rộng Ethereum với công nghệ…
Đọc tiếp
Tiền điện tử

Giới thiệu ClimateCoin – đồng tiền nhằm mục đích giải quyết Biến đổi khí hậu

CLIMATECOIN là gì ? CLIMATECOIN là một mật mã mới được tạo ra cho mục đích giải quyết Biến đổi khí hậu. Các nhà phát triển đã tung ra CLIMATECOIN…
Đọc tiếp