Trong bài viết này mình sẽ tóm tắt về javascript căn bản, giup cho các bạn mới tiếp cận 1 cách nhanh chóng 1. Giới thiệu về Javascript Javascript là…
Đọc tiếp