BẠN ĐÃ NGHE VỀ BITCOIN VÀ MUỐN TÌM HIỂU CHÍNH THỐNG?

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP ĐẦU TƯ VỚI THỊ TRƯỜNG BITCOIN 2022

>> Xem tại đây <<

Php Nang Cao

Ajax là gì ? Sử dụng AJAX trong PHP

1. Ajax là gì ? Định nghĩa từ wikipedia : Ajax (asynchronous JavaScript and XML) is a group of interrelated Web development techniques used on the client-side to create asynchronous Web applications. With Ajax, web applications can send data to and retrieve from a server asynchronously (in the background) without …

Xem thêm

Hướng dẫn tạo web service với PHP và MySQL

web service

Bạn đã từng nghe về web service ? Web service là gì ? Cách hoạt động của nó như thế nào? Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn về định nghĩa web service, đặc điểm của web service và hướng dẫn các bạn cách hiện thực …

Xem thêm

Thực thi PHP từ file html

php từ html

1. Bằng cách nào có thể thực thi PHP từ file html Khi một trang web được truy cập, server sẽ kiểm tra đuôi mở rộng (như .html, .php,..) của trang web và từ đó nhận biết phải làm như thế nào để xử lý trang đó. Thông thường, khi …

Xem thêm

Gửi mail trong PHP

gửi mail trong php

Hầu hết các website bạn thường thấy có trang contact cho phép người dùng điền thông tin và gửi mail đi. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn gửi mail trong PHP với hàm mail() . Tạo form gửi mail trong PHP Tạo file contact.php và thiết kế …

Xem thêm