Nếu bạn là một lập trình viên chuyên nghiệp, việc tối ưu code PHP, tối ưu các đoạn mã script bạn viết ra là điều ưu tiên hàng đầu 1.…
Đọc tiếp