Tiếp theo sê ri bài viết về các hàm xử lý chuỗi trong PHP thường dùng (Phần 1), mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn các hàm xử lý chuỗi mới thường dùng khác.

6. strtolower()

Đây là một hàm rất thường bắt gặp và sử dụng thường xuyên dùng để chuyển hóa toàn bộ ký tự trong chuỗi thành dạng thường. Hàm này thường sử dụng để đồng bộ nhiều chuỗi về dạng tương đồng (không có ký tự in hoa, in chữ cái đầu,…) để có thể so sánh hoặc sử dụng nhằm một mục đích nào đó tùy vào ý đồ của người lập trình.

Ví dụ :

7. strtoupper()

Ngược lại với hàm strtolower() thì hàm này sẽ chuyển hóa toàn bộ ký tự trong chuỗi thành ký tự in hoa.

8. is_string()

Đây là một hàm xử lý chuỗi mà chúng ta cũng thường hay sử dụng, tác dụng của nó là để kiểm tra 1 giá trị truyền vào có phải là kiểu tring hay không.

Ví dụ :

9. strstr()

Hàm strstr() có tác dụng tìm kiếm một chuỗi này có tồn tại trong chuỗi khác hay không, kết quả trả về của hàm này sẽ là kiểu boolean true or false.

Cú pháp :


Ví dụ :
Nguồn : Kungfu PHP
Các hàm xử lý chuỗi trong PHP thường dùng (Phần 2)
Đánh giá bài viết
Mình là Hiếu. Mình lập ra Kungfu PHP nhằm mục đích chia sẽ những gì mình biết đến với các bạn bao gồm các lĩnh vực như : tiền điện tử, kiếm tiền online, marketing, lập trình... Hy vọng nơi đây là mái nhà chung để chúng ta có thể học tập và trao đổi với nhau, cùng nhau phát triển. Chúc các bạn luôn vui !
Bạn có muốn tham gia nhóm thảo luận ICO tốt nhất ?

No Comments Yet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

loading...