BẠN ĐÃ NGHE VỀ BITCOIN VÀ MUỐN TÌM HIỂU CHÍNH THỐNG?

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP ĐẦU TƯ VỚI THỊ TRƯỜNG BITCOIN 2021

>> Xem tại đây <<

xử lý dữ liệu xml dùng simplexml

Hướng dẫn xử lý dữ liệu xml sử dụng SimpleXML

Xử lý dữ liệu xml là 1 phương thức duyệt qua 1 tệp tin XML và trả về dữ liệu cần tìm. Việc xử lý dữ liệu XML là vô cùng cần thiết vì hiện nay các hệ thống web service vẫn sử dụng XML để truyền tải dữ liệu. Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý, đọc dữ liệu 1 tệp tin XML sử dụng SimpleXML.

SimpleXML là 1 thư viện mặc định của PHP, bạn chỉ việc móc ra và xài, không cần phải động tay động chân download về cài đặt nhé.

Tệp tin XML mẫu

Ở đây mình có 1 tệp tin XML là friends.xml có nội dung như sau :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<friends>
 <friend name="Nam">
  <age>20</age>
  <sex>man</sex>
 </friend>
 <friend name="Tuan">
  <age>21</age>
  <sex>man</sex>
 </friend>
 <friend name="Lan">
  <age>25</age>
  <sex>woman</sex>
 </friend>
</friends>

Xử lý tệp tin mẫu dùng SimpleXML

Ở đây chúng ta sẽ xử dụng hàm simplexml_load_file() để load tệp tin friends.xml của chúng ta lên với tham số truyền vào là đường dẫn đến tệp tin này.

$friends = simplexml_load_file(“friends.xml”);

Lúc này biến $friends sẽ là 1 đối tượng (object) SimpleXML. Bạn có thể sử dụng hàm var_dump() hoặc print_r() để thấy rõ hơn thông tin của đối tượng này như sau :

SimpleXMLElement Object
(
[friend] => Array
(
[0] => SimpleXMLElement Object
(
[@attributes] => Array
(
[name] => Nam
)
[age] => 20
[sex] => man
)
[1] => SimpleXMLElement Object
(
[@attributes] => Array
(
[name] => Tuan
)
[age] => 21
[sex] => man
)
[2] => SimpleXMLElement Object
(
[@attributes] => Array
(
[name] => Lan
)
[age] => 25
[sex] => woman
)

)
)

Sau khi đã parse xml ra một đối tượng object. Thì công việc còn lại rất dễ dàng để chúng ta có thể lấy dữ liệu. Chẳng hạn như chúng ta muốn lấy dữ liệu của Nam ta có thể lấy như sau :

echo $friend[0]->name; // Lấy tên của Nam

echo $friend[0]->age; // Lấy tuổi của Nam

echo $friend[0]->sex; // Lấy giới tính của Nam

Rất đơn giản phải không nào các bạn. Với hàm simpleXML mà PHP đã cũng cấp, chúng ta có thể dễ dàng duyệt 1 tập tin xml và lấy ra các dữ liệu cần thiết.

Chúc các bạn học tốt .


Bình luận trực tiếp ↓

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *