BẠN ĐÃ NGHE VỀ BITCOIN VÀ MUỐN TÌM HIỂU CHÍNH THỐNG?

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP ĐẦU TƯ VỚI THỊ TRƯỜNG BITCOIN 2021

>> Xem tại đây <<

xy ly file trong php

Xử lý file trong PHP

Xử lý file là 1 công việc rất quan trọng trong lập trình PHP, vì đa số hệ thống đều ít hay nhiều có xử lý liên quan đến các file (tập tin) để lưu trữ hay trích xuất thông tin. Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn từ A-Z tất tần tật cách xử lý file trong php bao gồm:

 • mở file,
 • đóng file,
 • đọc file,
 • viết dữ liệu vào file

1. Mở và đóng file

Để mở 1 file bất kỳ, trong PHP ta sử dụng hàm fopen(). Hàm này cần 2 tham số truyền vào đó là đường dẫn đến file và chế độ mở file (file mode). File mode được liệt kê như bảng dưới đây :

ModeMục đích
rMở file với chế độ chỉ đọc (read only)

Con trỏ file đặt ở đầu file

r+Mở file với chế độ đọc và viết

Con trỏ file đặt ở đầu file

wMở file với chế độ viết

Con trỏ file đặt ở đầu file

Nếu file không tồn tại sẽ tự động tạo file

w+Mở file với chế độ đọc và viết

Con trỏ file đặt ở đầu file

Nếu file không tồn tại sẽ tự động tạo file

aMở file chỉ ở chế độ viết

Con trỏ đặt ở cuối file

Nếu file không tồn tại sẽ tự động tạo file

a+Mở file chỉ ở chế độ đọc và viết

Con trỏ đặt ở cuối file

Nếu file không tồn tại sẽ tự động tạo file

 

Nếu một file không được mở thành công thì hàm fopen sẽ trả về giá trị false. Ngược lại thành công nó sẽ tạo ra 1 con trỏ file (file pointer) dùng để đọc file hoặc tạo ra file đó theo đường dẫn file truyền vào.

Gợi ý : Bạn là người mới và muốn tìm hiểu về Bitcoin nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Click xem ngay Hướng Dẫn Đầu Tư Bitcoin Cho Người Mới nhé!

Sau khi đã có những thay đổi trong file, bạn lưu lại thì cần phải sử dụng hàm fclose() để đóng file lại.

2. Đọc file

Sau khi file được mở bằng hàm fopen(), chúng ta có thể đọc file bằng hàm fread(), hàm này cần truyền vào 2 tham số đó là file pointer và độ dài của file. Để xác định được độ dài của file, bạn có thể dùng hàm filesize() với tham số truyền vào là đường dẫn đến file, hàm này sẽ trả về độ dài của file dưới dạng bytes.

Các bước để đọc file bao gồm :

 • Mở file sử dụng hàm fopen()
 • Lấy độ dài của file thông qua hàm filesize()
 • Đọc nội dung của file dùng hàm fread()
 • Đóng file dùng hàm fclose()

Dưới đây là đoạn code mẫu mô tả cách đọc 1 file :

<html>

  <head>
   <title>Đọc file sử dụng PHP</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     $filename = "tmp.txt";
     $file = fopen( $filename, "r" );
     
     if( $file == false )
     {
      echo ( "Lỗi mở file" );
      exit();
     }
     
     $filesize = filesize( $filename );
     $filetext = fread( $file, $filesize );
     fclose( $file );
     
     echo ( "Kích thước file: $filesize bytes" );
     echo ( "<pre>$filetext</pre>" );
   ?>
   
  </body>
</html>

Đoạn code này sẽ cho ra kết quả như sau :

Kích thước file: 278 bytes
Day la doan text trong file

3. Ghi file

Để viết dữ liệu vào 1 file mới hoặc thêm dữ liệu vào file đã có sẵn, ta dùng hàm fwrite(). Hàm này cần truyền vào 2 tham số đó là file pointer và chuỗi dữ liệu truyền vào.

Ví dụ dưới đây sẽ cho ta thấy cách ghi 1 chuỗi dữ liệu vào file:

<?php
  $filename = "newfile.txt";
  $file = fopen( $filename, "w" );
  
  if( $file == false )
  {
   echo ( "Lỗi mở file" );
   exit();
  }
  fwrite( $file, "Day la doan text don gian\n" );
  fclose( $file );
?>
<html>
  
  <head>
   <title>Ghi file sử dụng PHP</title>
  </head>
  
  <body>
   
   <?php
     $filename = "newfile.txt";
     $file = fopen( $filename, "r" );
     
     if( $file == false )
     {
      echo ( "Lỗi mở file" );
      exit();
     }
     
     $filesize = filesize( $filename );
     $filetext = fread( $file, $filesize );
     
     fclose( $file );
     
     echo ( "Kích thước file: $filesize bytes" );
     echo ( "$filetext" );
     echo("file name: $filename");
   ?>
   
  </body>
</html>

Chạy đoạn code trên sẽ cho ra kết quả như sau :

Day la doan text don gian

4. Tổng kết

Bài viết này mình giới thiệu đến các bạn cách xử lý file trong PHP bao gồm 2 thao tác chính : mở file -> đọc file -> đóng file, mở file -> ghi file -> đóng file. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc để lại comment bên dưới nhé.

Chúc các bạn học tốt,

Thân !


Bình luận trực tiếp ↓

Một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *