CƠ HỘI ĐẦU TƯ TRONG LỊCH SỬ KHÔNG THỂ BỎ QUA?

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP ĐẦU TƯ VỚI THỊ TRƯỜNG BITCOIN 2019

>> Xem tại đây <<

Trang chủ / PHP cơ bản / Tạo trang chỉnh sửa thông tin thành viên (Phần 12)

Tạo trang chỉnh sửa thông tin thành viên (Phần 12)

Bài viết ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo trang chỉnh sửa thông tin thành viên khi chúng ta nhấn vào nút Sửa ở trang quản lý danh sách thành viên mà chúng ta đã hoàn thành xong ở bài hôm trước.

1. Quy trình tạo trang chỉnh sửa thông tin thành viên

Trong trang hiển thị danh sách thành viên, chúng ta đã tạo ra một cột gọi là Hành động, bên trong cột này sẽ chứa 2 liên kết có chức năng chỉnh sửa thông tin thành viên và xóa thành viên.

Các bạn để ý ở đoạn code chỉnh sửa thông tin thành viên mà bài hôm trước chúng ta đã tạo ra như sau

Đây là liên kết mà khi ấn vào, nó sẽ có nhiệm vụ chuyển chúng ta đến trang chinh-sua-thanh-vien.php kèm theo tham số là id (mã id của người dùng bên trong bảng users).

Tại trang chinh-sua-thanh-vien.php chúng ta sẽ có nhiệm vụ bắt lấy tham số id truyền đi này và thực hiện việc truy vấn và hiển thị thông tin người dùng lên form đinh sẵn và cho phép thực hiện thao tác chỉnh sửa thông tin và lưu thông tin đã chỉnh sửa xuống cơ sở dữ liệu.

2. Tiến hành tạo trang chỉnh sửa thông tin thành viên

a. Thiết kế form hiển thị dữ liệu

Ở trang chỉnh sửa thông tin thành viên, chúng ta sẽ thiết kế form bao gồm

  1. Input hidden (ẩn) : Chứa mã id của user
  2. Input name : Chứa thông tin họ tên của user
  3. Dropdown permission : Chứa danh sách quyền của thành viên
  4. Checkbox is_block : Hiển thị thành viên đó đã bị khóa hay không

Bên trong thư mục admin, các bạn tạo 1 file đặt tên là chinh-sua-thanh-vien.php có nội dung như sau :

Chạy trang này trên trình duyệt theo đường dẫn

Các bạn sẽ được một giao diện form thiết kế như sau :

Tạo trang chỉnh sửa thông tin thành viên
Tạo trang chỉnh sửa thông tin thành viên

b. Viết câu lệnh truy vấn dữ liệu theo tham số id

Tại trang chinh-sua-thanh-vien.php chúng ta sẽ tiến hành lấy tham số id được truyền vào trên thanh url từ trang quan-ly-thanh-vien.php.

Khi lấy được tham số id thì chúng ta sẽ viết câu query và lấy dữ liệu theo id này từ database như sau

Ở đoạn code trên, mình mặc định khởi tạo $id = -1 trong trường hợp nếu ko có tham số id gắn trên url thì sẽ ko lấy được dữ liệu và do đó trang sẽ trống. Ngược lại nếu có biến id truyền trên url, thì sẽ thực hiện việc lấy biến id này. Sau đó sẽ viết câu lệnh truy vấn dữ liệu.

Tiếp đến, mình sẽ thực hiện lấy dữ liệu từ câu query này và gán vào form hiển thị mà ta đã thiết kế ở trên như sau

Ở cột Quyền, các bạn để ý đoạn code này

đây là đoạn code mình gọi đến hàm make_permission_dropdown, hàm này nhận tham số là $data[‘permision’] để tạo ra dropdown Quyền đã được thiết kế ở phần 1.

Hàm make_permission_dropdown sẽ có nội dung cụ thể như sau :

Đoạn code trên đơn giản chỉ là nhận tham số $id truyền vào rồi kiếm tra biến $id này có giá trị là 0,1 hoặc 2. Nếu có giá trị tương ứng với một trong 3 giá trị này thì sẽ gán thuộc tính selected cho option của dropdown, từ đó sẽ biết được thành viên đó thuộc Quyền nào.

Nếu bạn vẫn còn khó hiểu thì hãy tiếp tục kiên nhẫn đọc đến cuối bài ở mục d. Mình sẽ đưa toàn bộ source code của trang chinh-sua-thanh-vien.php lên để bạn chạy thử và tự nghiệm nhé.

c. Tiến hành câp nhật dữ liệu khi ấn nút Cập nhật thông tin

Sau khi đã tiến hành hiển thị dữ liệu lên form, tiếp đến mình sẽ thực hiện việc cập nhật dữ liệu xuống database.

Tại thẻ form các bạn thấy mình dùng phương thức POST để lấy dữ liệu.

Đoạn code cập nhật thông tin xuống database sẽ như sau

Đoạn code trên có nhiệm vụ kiểm tra người dùng đã ấn nút Cập nhật thông tin hay chưa bằng hàm isset($_POST[‘btn_submit’]). Khi đã ấn rồi thì sẽ thực hiện việc lấy dữ liệu từ form và chạy câu query lưu thông tin vào database. Cuối cùng, sau khi cập nhật dữ liệu xong xuống, sẽ tiền hành chuyển hướng trang về lại trang quan-ly-thanh-vien.php

d. Toàn bộ nội dung source code trang chinh-sua-thanh-vien.php

Như vậy, toàn bộ source code cho trang chinh-sua-thanh-vien.php sẽ như sau

Lúc này, từ bên trang quan-ly-thanh-vien.php, bạn chọn 1 thành viên bất kỳ và ấn vào liên kết Sửa. Sẽ được chuyển đến trang chinh-sua-thanh-vien.php có nội dung như sau

Nội dung trang chỉnh sửa thành viên khi hoàn thiện
Nội dung trang chỉnh sửa thành viên khi hoàn thiện

Nếu có thắc mắc thì để lại bình luận bên dưới mình sẽ giải đáp

Chúc các bạn thành công !

Có ích

tạo form upload trong php

Tạo trang hiển thị nội dung bài viết – Tạo website bằng PHP (phần 7)

Sau khi đã tạo xong trang hiển thị danh sách bài viết, thì trong bài …

5 comments

  1. Avatar

    header(‘Location: quan-ly-thanh-vien.php’); e chạy trên localhot thì nó báo lỗi ở dòng này là sao vậy

  2. Avatar

    dạ anh ơi, em đã làm xong bước này, nhưng khi cập nhật nó lại, hiện là 404 object not found!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *