Trang chủ / PHP cơ bản / Tạo trang đăng ký thành viên – Tạo website bằng PHP (phần 3)

Tạo trang đăng ký thành viên – Tạo website bằng PHP (phần 3)

Ở bài viết trước chúng ta đã tiến hành Tạo cơ sở dữ liệu cho website , hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến các bạn tạo trang đăng ký thành viên và lưu dữ liệu trang đăng ký vào database website của chúng ta

TẠO TRANG ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

1. Thiết kế giao diện trang đăng ký thành viên

Trong thư mục website mà chúng ta đã tạo ra ở Phần 1, các bạn tạo 1 file mới tên là dang-ky.php có nội dung như sau :

Ở trang đăng ký này chúng ta sẽ có :

 • Username : dùng để nhập username
 • Passsword : nhập mật khẩu
 • Ho Ten : Nhập họ tên người dùng
 • Email : địa chỉ thư điện tử email
 • Dang ky : Ấn nút đăng ký thông tin

trang đăng ký

2. Tạo kết nối đến database website

Để tạo kết nối đến database website, chúng ta sẽ tạo 1 file đặt tên là connection.php trong thư mục includes

File này sẽ có nội dung như sau :

 • $server_host :tên host chưa database, ở đây mình dùng là localhost vì chạy ở máy tính cục bộ, còn khi upload website lên các host khác thì chúng ta có thể thay đổi tham số này cho phù hợp.
 • $server_username  : tên đăng nhập vào database, mặc định ở local là root
 • $server_password ; mật khẩu đăng nhập vào database, mặc định ở local là rỗng

3. Tiến hành làm chức năng đăng ký:

Mở file dang-ky.php chúng ta vửa tạo, bảng thêm đoạn code sau :

như vậy chúng ta sẽ có file dang-ky.php có nội dung như sau :

Sau khi đã require_once tập tin connection.php vào, chúng ta đến giai đoạn kiểm tra thông tin đăng ký hợp lệ và lưu dữ liệu vào database, ở đây mình sẽ lấy các thông tin ở form đăng ký đã tạo ở trên bằng phương thức POST, các bạn lưu ý là :

 • Trong thẻ <form> ở trên có phương thức method mình cố tình để sẵn là method=”POST” nên các bạn phải dùng từ khóa $_POST để có thể lấy được thông tin
 • Trong PHP, từ khóa $_POST chỉ lấy được giá trị của thẻ input thông qua thuộc tính name, không phải thẻ id nhé các bạn
 • Ngoài phương thức POST, chúng ta còn có thể sử dụng phương thức GET và sử dụng từ khóa $_GET để lấy dữ liệu

Trong trang đăng ký, chúng ta sẽ tiếp tục thêm vào đoạn code sau :

Ở đoạn code bên trên đây, mình dùng từ khóa isset để kiểm tra button có name là btn_submit đã được click hay chưa, nếu click rồi thì mới bắt đầu lấy thông tin và insert dữ liệu vào database, tranh trường hợp khi load trang, đoạn code thực thi sẽ tự động chạy. Như đã nói ở trên, mình dùng từ khóa $_POST để lấy các thông tin username, password, name, email và kiểm tra nếu 1 trong các field này rỗng thì sẽ xuất ra thông báo là “bạn vui lòng nhập đầy đủ thông tin”, ngược lại sẽ là thực thi việc lưu trữ dữ liệu như sau:

Như vậy, toàn bộ đoạn code đầy đủ của trang dang-ky.php sẽ có nội dung như sau :

Vậy là chúng ta đã thiết kế xong trang đăng ký cho phép người dùng nhập dữ liệu và lưu trữ vào database. Bài viết cũng khá dài nên mình tạm dừng ở đây, các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment bên dưới bài viết nhé. Trong bài tiếp theo mình sẽ nói về việc kiểm tra thông tin có trong database và tạo form đăng nhập.

 

P/S : Bài viết là công sức mình và thời gian mình bỏ ra chia sẽ đến các bạn, hy vọng các bạn học tốt hơn, nên bạn nào copy bài, vui lòng ghi rõ nguồn giúp mình nhé. Đây là nguyên tắc tôn trọng người viết bài,

Chúc các bạn học tốt !

Nguồn : tr⚡Like fanpage hoặc đăng ký kênh Youtube dưới đây để nhận những kiến thức bổ ích bạn nhé:

Có ích

Tích hợp ckeditor vào php – chức năng thêm bài viết (phần 9)

Tiếp tục chuỗi seri tạo website bằng php, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn …

tạo form upload trong php

Tạo phân quyền cho website PHP – Tạo website bằng PHP (Phần 8)

Đi qua một loạt 7 phần trong chuỗi seri Tạo website bằng PHP, trong phần …

shares