AngularJS được xây dựng theo chuẩn mô hình MVC. Ở 2 bài trước, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về từ M (Model), V (View) trong cụm từ…
Đọc tiếp