Năm tới 2017, đánh dấu kỉ niệm 10 năm của Iphone, và tất cả các tin đồn đoán tập trung vào thiết kế của hãng sản xuất điện thoại hình…
Đọc tiếp