Trong bài viết  Gửi mail trong PHP, mình có hướng dẫn các bạn cách để gửi một email sử dụng hàm mail mặc định có sẵn trong PHP. Hôm nay…
Đọc tiếp