Hội chứng hoa tulip (Tulip Mania) được nhiều người coi là câu chuyện đầu tiên được ghi lại về bong bóng tài chính, được cho là xảy ra vào những…
Đọc tiếp