Trang chủ / PHP cơ bản / Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP – cập nhật thông tin user (phần 3)

Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP – cập nhật thông tin user (phần 3)

Ở bài trước, chúng ta đã dừng lại ở việc hiển thị dữ liệu danh sách thành viên có trong cơ sở dữ liệu ra ngoài dưới dạng bảng. Trong bài viết này, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn bổ sung thêm chức năng cập nhật thông tin thành viên.

Review lại mục 3 ở bài viết trước , trên mỗi dòng của table, cột hành động, chúng ta có các chức năng là Sửa

Khi người dùng click link này, người quản trị sẽ được chuyển hướng tới các trang chinh-sua-thanh-vien.php , trong trang này chúng ta sẽ viết các đoạn mã làm nhiệm vụ sửa các thông tin của user như là họ tên, địa chỉ email, quyền và lưu xuống cơ sở dữ liệu.

3. Tạo trang quản lý thành viên

a. Trang sửa thông tin thành viên

Tạo file chinh-sua-thanh-vien.php, đặt trong thư mục admin.

chỉnh sửa thành viên

Trong trang này, chúng ta sẽ dùng phương thức $_GET để lấy biến id của người dùng truyền qua từ bên trang quan-ly-thanh-vien.php, sau đó thực hiện việc gọi vào cơ sở dữ liệu, thông qua biến id để truy vấn toàn bộ thông tin người dùng lên để quản trị viên có thể xem được thông tin người dùng, đồng thời tiến hành cập nhật khi quản trị viên chỉnh sửa một thông tin nào đó.

Bước 1 : Tạo form hiển thị thông tin

Trong file quan-ly-thanh-vien.php, gõ đoạn code như bên dưới để thiết kế một form dùng để hiển thị thông tin thành viên với các field họ tên, địa chỉ email, cấp độ và một button để lưu thông tin xuống cơ sở dữ liệu.

Vào http://localhost/my_website/admin/chinh-sua-thanh-vien.phpcác bạn sẽ thấy giao diện như sau :

form thông tin thành viên

Vậy là chúng ta đã thiết kế xong giao diện hiển thị thông tin.

Bước 2 : thực hiện truy vấn, hiển thị thông tin

Như những lần trước, để gọi vào cơ sở dữ liệu, ta phải require_one trang connection.php vào

tiếp đến, lấy tham số id được truyền tới bằng biến $_GET và kiểm tra xem biến có tồn tại hay không bằng từ khóa isset (nếu tồn tại sẽ trả về true, ngược lại sẽ trả về false). Nếu tồn tại biến id, ta sẽ thực thi việc lấy thông tin thành viên thông qua biến id đó.

Sau khi đã lấy thông tin user, ta sẽ truy vấn dữ liệu và hiển thị dữ liệu

Ở đoạn code trên, sau khi đã truy vấn các thông tin trong cơ sở dữ liệu như name, email, level. Ta sẽ tiến hành gửi các giá trị này vào thuộc tính value của các thẻ <input> để hiển thị thông tin ứng với mỗi field. Các bạn lưu ý đoạn code

đây chỉ đơn giản là cách viết tắt của đoạn code sau :

để hiểu rõ hơn, các bạn có thể lên google, gõ từ khóa “PHP Shorthand If / Else” để đọc nhé. Mục đích của đoạn code trên là mình sẽ kiểm tra nếu mà dữ liệu level bằng 1 thì sẽ ép dropdown hiển thị tùy chọn là Administrator, ngược lại nếu bằng 2 sẽ là Member

Lưu lại toàn bộ code đã thay đổi, chạy link http://localhost/my_website/admin/chinh-sua-thanh-vien.php?id=1 (với id là tham số truyền từ trang quan-ly-thanh-vien.php), các bạn sẽ được kết quả như sau :

hiển thị thông tin thành viên

Tiếp đến, chúng ta sẽ tiếp tục xử lý nút Lưu thông tin để lưu thông tin người dùng khi quản trị viên thay đổi bất kỳ 1 thông tin nào đó.

Toàn bộ code cho trang chinh-sua-thanh-vien.php

Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục làm tiếp chức năng xóa user ra khỏi hệ thống. Đến đây nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì để lại comment bên dưới nhé !⚡Like fanpage hoặc đăng ký kênh Youtube dưới đây để nhận những kiến thức bổ ích bạn nhé:

Có ích

câu lệnh điều kiện

Các bước đưa website chạy trên host thật

Trong trường hợp chúng ta đã có source code của 1 website ứng ý, chạy …

php kungfuphp

Hướng dẫn tạo trang quản lý thành viên PHP – Xóa User ra khỏi hệ thống (phần 4 – Kết thúc)

Tiếp tục bài trước cập nhật thông tin user , hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng …

shares