Trước khi tìm hiều về tấn công 51% là gì, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ về các hệ thống khai thác dựa trên blockchain. Một trong…
Đọc tiếp