23 thảo luận trên “Bài 7 : Mô hình MVC trong Laravel 5”

 • titi

  Mnh da theo doi~ cac bai viet ve Laravel 5 cua ban, cam on kungfuphp nhieu lam

 • Hình như Kungfu thiếu dấu : ở all(); ^^

  public function index(){
  $articles = Articles:all();
  }

  • đã sửa nhé, thank ^_^

 • Thiếu dấu ; nha anh kungfu ^^
  ^^
  use App\Aritcles;

  • đã sửa lun , đánh máy vội quá :p

 • class trong Controller vừa thiếu dấu ;
  vừa viết sai tên Model ^^
  Articles chứ không phải Aritcles anh Kungfu ơi ^^ sửa lại hông mấy ẽm làm bị khó ^^

  • yep, đã sừa ^^, thank nhìu nhé :p

   • Minh Nhật

    e toàn đánh Aritcles giống a

    • :p . Kì lạ thiệt, cứ bị quen tay

 • Sáng z zô xem thấy anh KungFu đã fix hihi ^^
  Cảm ơn kiến thức mà các anh đã chia sẽ, mong sau những bài học basic này sẽ có nhiều bài viết HOT hơn hihi.
  Ví dụ những ứng dụng trong Laravel ấy ^^ hihi

  • ko có chi e, blog sẽ cho ra nhiều bài viết hơn nữa, chúc e học tốt ha 🙂

 • kevin simm

  của mình phần return trong controller mà khồng viết rõ là return view(‘page\articles’) thì sẽ k chạy đc :)) chắc là do hệ điều hành :v

 • sạdgajshdgajsdgajsdgasdja

 • Duy Quang

  PDOException in Connector.php line 49:
  SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user ‘homestead’@’localhost’ (using password: YES)
  sao bên em nó lại báo lỗi như vầy

 • Kha Tran

  Nếu em muốn lấy ra một dòng dữ liệu thì sao anh

 • hoha

  Internal Server Error

  The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

  Please contact the server administrator at webmaster@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

  More information about this error may be available in the server error log.
  Apache/2.4.16 (Ubuntu) Server at localhost Port 80

  mình đánh vào đường dẫn http://localhost/laravel-5/public/articles thì bị lỗi trên mình đang sử dụng ubuntu

 • Huỳnh Kha

  A ơi trong resources có tạo thư mục tên images chứa hình ảnh, trong csdl e có trường lưu tên hình ảnh.
  Trong views e tạo thư mục sanpham chứa file sanpham.blade.php mà khi e truy xuất hình ảnh ra tag
  lại không hiển thị được hình đó, tất cả các tên hình trên csdl đều có trong thư mục images, e chạy trên localhost:8000/sanpham. A giúp e với, e đang ngiên cứu để làm Đồ án tốt ngiệp ạ

 • Thai Nguyen Van

  Thanks for support

 • @foreach @endforeach và là 1 hã bạn

  • và php foreach… viết nhưng nó ko hiện

Để lại lời nhắn

Bình luận bằng Facebook

bình luận