BẠN ĐÃ NGHE VỀ BITCOIN VÀ MUỐN TÌM HIỂU CHÍNH THỐNG?

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP ĐẦU TƯ VỚI THỊ TRƯỜNG BITCOIN 2022

>> Xem tại đây <<

tạo form upload trong php

Tạo trang Thêm thành viên (Phần 13)

Tiếp tục chuỗi seri tạo website hoàn chỉnh với PHP, phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo trang Thêm thành viên. Trang này sẽ cho phép người quản trị điền vào các thông tin và thêm người dùng vào hệ thống.

1. Thiết kế giao diện trang Thêm thành viên

Về giao diện trang thêm thành viên thì nó cũng tương đồng với trang chỉnh sửa thành viên mà mình đã tạo ở bài trước (phần 12).

Tại thư mục admin, các bạn tạo 1 file mới đặt tên là them-thanh-vien.php.

Trang Thêm thành viên này sẽ bao gồm các trường như sau :

  1. Username : Tên đăng nhập tương ứng với trường username trong database
  2. Mật khẩu : Mật khẩu người dùng tương ứng với trường password trong database
  3. Họ tên : Họ tên đầy đủ của người dùng tương ứng với trường fullname trong database
  4. Địa chỉ email : Địa chỉ email người dùng tương ứng với trường email trong database
  5. Quyền : Quyền của người dùng tương ứng với trường permision trong database
<?php
	session_start(); 
 ?>
<?php require_once("includes/connection.php");?>
<?php include("includes/permission.php");?>
<?php include ("includes/header.php"); ?>
	<form action="them-thanh-vien.php" method="post">
		<table>
			<tr>
				<td colspan="2">
					<h3>Thêm thành viên</h3>
				</td>
			</tr>	
			<tr>
				<td nowrap="nowrap">Username :</td>
				<td><input type="text" name="username" id="username" value="" ></td>
			</tr>
			<tr>
				<td nowrap="nowrap">Mật khẩu :</td>
				<td><input type="password" name="password" id="password" value="" ></td>
			</tr>
			<tr>
				<td nowrap="nowrap">Họ tên :</td>
				<td><input type="text" name="fullname" id="fullname" value="" ></td>
			</tr>
			<tr>
				<td nowrap="nowrap">Địa chỉ email :</td>
				<td><input type="text" id="email" name="email" value=""></td>
			</tr>
			<tr>
				<td nowrap="nowrap">Quyền :</td>
				<td>
					<select id="permission" name="permission">
						<option value="0">Thành viên thường</option>
						<option value="1">Admin cấp 1</option>
						<option value="2">Admin cấp 2</option>
					</select>
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td nowrap="nowrap">Block người dùng :</td>
				<td><input type="checkbox" id="is_block" name="is_block" value="1" ></td>
			</tr>
			<tr>
				<td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="btn_submit" value="Thêm thành viên"></td>
			</tr>

		</table>
		
	</form>
<?php include "includes/footer.php" ?>

Chạy trang này trên trình duyệt chúng ta sẽ được giao diện như sau

Tạo trang Thêm thành viên
Giao diện trang Thêm thành viên

2. Code xử lý thêm thành viên

Tiếp đến chúng ta sẽ code xử lý các tác vụ khi người dùng ấn vào nút Thêm thành viên.

Trong phần này chúng ta sẽ tiến hành xử lý bao gồm các bước sau

a) Kiểm tra người dùng đã ấn nút Thêm người dùng hay chưa

if (isset($_POST["btn_submit"])) {

b) Lấy thông tin người dùng bằng phương thức POST khi ấn vào nút Thêm người dùng

$username = $_POST["username"];
$password = $_POST["password"];
$name = $_POST["fullname"];
$email = $_POST["email"];
$permission = $_POST["permission"];
$is_block = 0;
if (isset($_POST["is_block"])) {
	$is_block = $_POST["is_block"];
}

c) Tiến hành kiểm tra thông tin người dùng đã nhập đầy đủ hay chưa

if ($username == "" || $password == "" || $name == "" || $email == "" || $permission == "") {
	echo "Bạn cần điền đầy đủ thông tin !";
}

d) Nếu thông tin người dùng đã nhập đầy đủ rồi thì sẽ tiến hành lưu thông tin người dùng vào database và chuyển hướng trang về trang quản lý thành viên

else{
	// Viết câu lệnh thêm thông tin người dùng
	$sql = "INSERT INTO users (username, password, fullname, email, permision, is_block, createdate) VALUES ('$username', '$password', '$name', '$email', '$permission', '$is_block', now())";
	// thực thi câu $sql với biến conn lấy từ file connection.php
	$result = mysqli_query($conn,$sql);
	if (!$result) {
		echo "Người dùng đã tồn tại vui lòng không trùng username và email !";
	}else{
		header('Location: quan-ly-thanh-vien.php');
	}
	
}

3. Toàn bộ code trang them-thanh-vien.php

<?php
	session_start(); 
 ?>
<?php require_once("includes/connection.php");?>
<?php include("includes/permission.php");?>
<?php include ("includes/header.php"); ?>
<?php
	if (isset($_POST["btn_submit"])) {
		//lấy thông tin từ các form bằng phương thức POST
		$username = $_POST["username"];
		$password = $_POST["password"];
		$name = $_POST["fullname"];
		$email = $_POST["email"];
		$permission = $_POST["permission"];
		$is_block = 0;
		if (isset($_POST["is_block"])) {
			$is_block = $_POST["is_block"];
		}

		if ($username == "" || $password == "" || $name == "" || $email == "" || $permission == "") {
			echo "Bạn cần điền đầy đủ thông tin !";
		}else{
			// Viết câu lệnh thêm thông tin người dùng
			$sql = "INSERT INTO users (username, password, fullname, email, permision, is_block, createdate) VALUES ('$username', '$password', '$name', '$email', '$permission', '$is_block', now())";
			// thực thi câu $sql với biến conn lấy từ file connection.php
			$result = mysqli_query($conn,$sql);
			if (!$result) {
				echo "Người dùng đã tồn tại vui lòng không trùng username và email !";
			}else{
				header('Location: quan-ly-thanh-vien.php');
			}
			
		}
		
	}
?>

	<form action="them-thanh-vien.php" method="post">
		<table>
			<tr>
				<td colspan="2">
					<h3>Thêm thành viên</h3>
				</td>
			</tr>	
			<tr>
				<td nowrap="nowrap">Username :</td>
				<td><input type="text" name="username" id="username" value="" ></td>
			</tr>
			<tr>
				<td nowrap="nowrap">Mật khẩu :</td>
				<td><input type="password" name="password" id="password" value="" ></td>
			</tr>
			<tr>
				<td nowrap="nowrap">Họ tên :</td>
				<td><input type="text" name="fullname" id="fullname" value="" ></td>
			</tr>
			<tr>
				<td nowrap="nowrap">Địa chỉ email :</td>
				<td><input type="text" id="email" name="email" value=""></td>
			</tr>
			<tr>
				<td nowrap="nowrap">Quyền :</td>
				<td>
					<select id="permission" name="permission">
						<option value="0">Thành viên thường</option>
						<option value="1">Admin cấp 1</option>
						<option value="2">Admin cấp 2</option>
					</select>
				</td>
			</tr>
			<tr>
				<td nowrap="nowrap">Block người dùng :</td>
				<td><input type="checkbox" id="is_block" name="is_block" value="1" ></td>
			</tr>
			<tr>
				<td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="btn_submit" value="Thêm thành viên"></td>
			</tr>

		</table>
		
	</form>
<?php include "includes/footer.php" ?>

Giờ thì các bạn chạy trang Thêm thành viên trên trình duyệt và tiến hành thêm thông tin người dùng vào database nhé.

Có bất kỳ thắc mắc thì các bạn để lại bình luận bên dưới, mình sẽ giải đáp.

Chúc các bạn học tốt !

Có ích

tạo form upload trong php

Tạo phân quyền cho website PHP – Tạo website bằng PHP (Phần 8)

Đi qua một loạt 7 phần trong chuỗi seri Tạo website bằng PHP, trong phần …

Subscribe
Notify of
guest
4 Bình Luận
Inline Feedbacks
Xem Tất Cả Bình Luận
Pham Truong Van Phuc
Pham Truong Van Phuc
2 năm trước

Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at D:hoctaphtdocswebdtadminincludesletf.php:1) 

của em bị lỗi này anh xem giúp em ạ 
???

hoang hieu
hoang hieu
Phản hồi đến  Pham Truong Van Phuc
2 năm trước

kiểm tra xem có thiếu cú pháp <?php hay ?> gì ko?

Dũng Trương
Dũng Trương
4 năm trước

Chào bạn, mình đang tìm code php và sql lịch hẹn cho tiệm làm Nail. mình cần website đơn giản thôi. kg biết bạn giúp đc mình k? mình có hỗ trợ ít chi phí cho bạn. nếu đc bạn alô mình hoặc email mình nhé, cảm ơn bạn.

4
0
Bạn có ý kiến về bài viết, hãy để lại bình luận nhé!x
()
x