BẠN ĐÃ NGHE VỀ BITCOIN VÀ MUỐN TÌM HIỂU CHÍNH THỐNG?

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP ĐẦU TƯ VỚI THỊ TRƯỜNG BITCOIN 2021

>> Xem tại đây <<

học laravel 5

Bài 11 : Laravel 5 : Cập nhật dữ liệu Form trong Laravel 5

Ở bài viết Form trong Laravel 5, mình đã hướng dẫn các bạn thêm mới 1 dữ liệu vào database ( ở đây đó là thêm 1 article mới vào bảng aritcles trong DB ). Vậy thì khi chúng ta muốn cập nhật dữ liệu article đã có trong database thì chúng ta phải làm như thế nào ? Đó là chúng ta cần có 1 form để chúng ta hiển thị dữ liệu article đó và form này sẽ cho phép chúng ta chỉnh sửa lại thông tin của article tương ứng thông qua id (primary key) và tiến hành lưu xuống database khi ta ấn nút Cập nhật.

À, tới đây thì 1 vấn đề mới lại nảy sinh đó là chúng ta có cần phải tạo 1 form mới hoàn toàn để làm form để cập nhật dữ liệu hay không ? Nếu để ý 1 chút chúng ta sẽ thấy rằng, về cơ bản thì Form để thêm mới dữ liệuForm để chúng ta cập nhật dữ liệu có cấu trúc tương đồng nhau, chúng đều bao gồm các field như : author, name, date. Vậy thì chúng sẽ vẫn có thể sử dụng lại Form trong bài viết Form trong Laravel 5 để làm chức năng cập nhật dữ liệu form trong Laravel 5 bằng cách sử dụng cơ chế Form Reuse của Laravel.

Bạn vẫn chưa hình dung được ? Không sao, vào cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau đi làm rõ nó 🙂

Cập nhật dữ liệu Form trong Laravel 5

1. Giới thiệu về php artisan route:list

Trong Laravel 5, để hiển thị dữ liệu của 1 article nào đó lên form, sau đó chỉnh sửa thông tin article đó, cập nhật xuống lại Database là điều vô cùng dễ dàng. Nhưng chính sự dễ dàng này lại làm bạn đôi lúc bỡ ngỡ vì Laravel Framework đã làm quá nhiều thứ cho bạn. Bạn sẽ phải đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác 🙂

Ok, chém cũng đủ rồi. Vào vấn đề chính thôi.

Nhìn lại 1 chút danh sách các routes mà chúng ta đã tạo ra từ xuyên suốt loạt bài viết học Laravel 5 trong file routes.php của chúng ta:

<?php

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Application Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register all of the routes for an application.
| It's a breeze. Simply tell Laravel the URIs it should respond to
| and give it the controller to call when that URI is requested.
|
*/

Route::get('/', 'WelcomeController@index');

Route::get('home', 'HomeController@index');

Route::get('/articles', 'ArticlesController@index');

Route::get('/articles/create', 'ArticlesController@create');

Route::post('/articles', 'ArticlesController@store');


// Route::controllers([
// 	'auth' => 'Auth\AuthController',
// 	'password' => 'Auth\PasswordController',
// ]);

Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có tất cả khoảng 5 route dành cho những mục đích khác nhau như hiển thị dánh sách articles, tạo 1 articles mới,…

Tiếp đến, mình sẽ giới thiệu sơ qua 1 tiện ích mới của php artisan đó chính là php artisan route:list . Đây là 1 tiện ích khá hay của php artisan, nhằm mục đích giúp bạn kiểm tra danh sách các routes hiện hành có trong ứng dụng Laravel 5.

Để sử dụng php artisan route:list, các bạn mở cmd (trên window) hoặc terminal trong Ubuntu và gõ lệnh sau để di chuyển đến thư mục gốc của Laravel 5

Mình xài ubuntu, nên mình sẽ gõ như sau :

cd /var/www/html/laravel-5

Trên window các bạn có thể gõ (nếu cài wamp)

cd C:/wamp/www/laravel-5

Sau khi đã di chuyển vào bên trong thư mục laravel-5,

các bạn gõ tiếp lệnh

php artisan route:list

Ở đây, chúng ta sẽ thấy kết quả trả về là danh sách các routes hiện hành như sau :

Gợi ý : Bạn là người mới và muốn tìm hiểu về Bitcoin nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Click xem ngay Hướng Dẫn Đầu Tư Bitcoin Cho Người Mới nhé!

php artisan route list
Hình 1 : Danh sách routes hiện hành

Nhưng thay vì trong file routes.php, chúng ta phải tạo quá nhiều routes để xử lý cho từng tác vụ, thì Laravel 5 đủ thông minh để xây dựng sẵn các routes cho chúng ta chỉ bằng 1 dòng code đơn giản trong file routes.php.

Giờ các bạn mở lại file routes.php vừa nãy, xóa hết tất các route liên quan đến Articles, và thay thế bằng 1 dòng code như sau :

Route::resource('articles','ArticlesController');

Lúc này, file routes.php sẽ có nội dung như sau :

<?php

/*
|--------------------------------------------------------------------------
| Application Routes
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Here is where you can register all of the routes for an application.
| It's a breeze. Simply tell Laravel the URIs it should respond to
| and give it the controller to call when that URI is requested.
|
*/

Route::get('/', 'WelcomeController@index');

Route::get('home', 'HomeController@index');

Route::resource('articles','ArticlesController'); // dòng code mới, thay thế các routes cũ liên quan đến AriclesController


// Route::controllers([
// 	'auth' => 'Auth\AuthController',
// 	'password' => 'Auth\PasswordController',
// ]);

Giờ thì các bạn mở cmd lên và gõ lại lênh :

php artisan route:list

Các bạn sẽ thấy 1 danh sách các routes giống như các routes liên quan đến ArticlesController bao gồm các routes cũ mà chúng ta đã tạo ở bài trước và một số route mới như hình dưới đây

cập nhật dữ liệu form trong laravel 5
Hình 2 : Danh sách routes mới

Đến đây, các bạn sẽ thắc mắc là tại sao Laravel lại thông minh đến vậy, tại sao nó có thể tạo ra được những danh sách các routes mà chúng ta phải mất công cực khổ tạo từng route ở các bài trước với chỉ 1 dòng code. Đơn giản đó là vì Laravel 5 nó là 1 framework đã được xây dựng theo cơ chế Coding Convention cực kỳ tốt. Nó đủ thông minh để hiểu rằng 1 controller của các bạn luôn bao gồm các thao tác như là : Thêm, Xóa, Sửa nên nó đã xây dựng sẵn các route liên quan mật thiết đến file controller (ở đây là ArticlesController) bao gồm các function được xây dựng sẵn như là : articles.index, articles.create, articles.store, articles.show, articles.edit,…

2. Tạo một số function mới trong ArticlesController.php

Ở Hình 2, các bạn sẽ thấy rằng, để tạo ra form edit để hiển thị thông tin theo bài viết tương ứng và cập nhật dữ liệu xuống DB thì chúng ta sẽ sử dụng route articles/{articles}/edit, tương ứng với function edit trong ArticlesController.php

2.a) Tạo function edit()

Chính vì thế, mình sẽ mở file ArticlesController.php lên và thêm 1 function mới gọi là edit() như sau:

public function edit($id){//truyền mã id của article
    
    //Tìm article thông qua mã id tương ứng
	   $article = Articles::findOrFail($id);
    
    // Gọi view edit.blade.php hiển thị bải viết
	   return view('edit',compact('article'));
}

Giải thích : function edit() có nhiệm vụ sẽ lấy mã $id của article được truyền trên url có dạng như sau:

localhost:8000/articles/{mã $id của articles}/edit

Sau đó, nó sẽ gọi đối tượng model Articles và ruyền mã $id lấy được theo phương thức static :

Articles::findOrFail($id)

để lấy ra nội dung của article tương ứng. Cuối cùng là trả dòng dữ liệu lấy được theo $id đó ra ngoài view edit.blade.php bằng dòng code

return view('edit', compact('article'))

2.b) Tạo function update()

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một function mới thứ 2 có tên là update() dùng để cập nhập article sau khi đã chỉnh sửa thông tin từ form như sau :

	public function update($id , Request $request){
		
		$articles = Articles::findOrFail($id);

		$articles->update($request->all());

        return redirect('articles');
	}

Giải thích : function update() cần 2 tham số :

 • tham số  thứ 1 là $id tương ứng với $id của article được truyền vào
 • tham số thứ 2 là đối tượng Request (chúng ta đã nắm về nó ở các bài trước) để truyền thông tin lấy từ form vào

Tiếp đến,  chúng ta sẽ tiền hành lấy thông tin bài viết đó thông qua mã $id

$articles = Articles::findOrFail($id);

Sau đó tiến hành cập nhật thông tin mới vào mã $id tương ứng bằng

$articles->update($request->all());

Cuối cùng sẽ chuyển hướng ứng dụng laravel về hiển thị danh sách bài viết bằng

return redirect('articles');

Hì, giải thích zậy chắc là khá rõ ràng để các bạn hiểu rồi ha ^_^

3. Tạo view edit.blade.php

Như đã nhắc ở phần đầu bài viết, form mà chúng ta dùng trong bài trước (Form trong Laravel 5) để tạo article tương đồng với form edit dùng để hiển thị thông tin mà chúng ta sẽ sử dụng trong bài viết này.

Chính vì thế mình sẽ mở lại file create.blade.php và copy toàn bộ code. Tiếp theo, trong thư mục views tạo 1 file view mới là edit.blade.php và paste đoạn code đó vào, chỉnh sửa lại 1 số chỗ như sau :

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>Form edit trong Laravel 5</title>
</head>
<body>
	<h1>Ma so bai viet : {!! $articles->id !!}</h1>
	{!! Form::model($articles,[ 'method' => 'PATCH', 'action' => ['ArticlesController@update', $articles->id] ]) !!}
		{!! Form::label('name','Name:') !!}
		{!! Form::text('name') !!} <br />

		{!! Form::label('author','Author:') !!}
		{!! Form::text('author') !!} </br>

		{!! Form::submit('Cap Nhat')!!}
	{!! Form::close() !!}
</body>
</html>

So sánh 2 file create.blade.php và edit.blade.php các bạn sẽ thấy 1 số chỗ khác biệt như sau :

Điểm khác 1 : 

<h1>Ma so bai viet : {!! $articles->id !!}</h1>

Chỗ này đơn giản là mình lấy mã id được truyền từ function edit() trong ArticlesController.php và truyền ra ngoài view edit.blade.php để chúng ta tiện theo dõi :p

Điểm khác thứ 2 :

Trong file edit.blade.php các bạn sẽ thấy

{!! Form::model($articles,[ 'method' => 'PATCH', 'action' => ['ArticlesController@update', $articles->id] ]) !!}

Đoạn code này mình đã thay thế Form:open trong create.blade.php bằng Form:model , và sử dụng biến đối tượng $article từ function edit() trong ArticlesController.php để Form edit này có thể hiển thị dữ liệu tương ứng theo mã id article.

Tiếp đến các bạn sẽ thấy tham số thứ 2 của Form:model() là 1 array, có method là PATCH và action gọi tới function update() trong ArticlesController, truyền theo đó là mã id của $article ($aritcle->id).

Khác biệt thứ 3 :

{!! Form::submit('Cap Nhat')!!}

Cái này thì đơn giản là mình chỉ đổi text từ chữ “Them moi” thành “Cap Nhat”, để nó phù hợp với cái form edit của chúng ta :p

OK, tới đây, các bạn save toàn bộ lại và làm 1 thao tác quen thuộc để khởi chạy project laravel-5 đó là:

php artisan serve

 

Tiếp đến, vào

localhost:8000/articles/{mã số id của article}/edit

các bạn sẽ thấy như sau :

Cập nhật dữ liệu form trong Laravel 5

Các bạn thử chỉnh sửa thông tin trong ô Name hoặc Author, ấn cập nhật và xem kết quả nhé.

Mình tạm dừng bài viết ở đấy, bài viết này nội dung rất đơn giản. Nhưng mình cố gắng viết thật kỹ để các bạn dễ nắm nên mới dài dòng lê thê vậy đó. Thông cảm ha ^_^.  Có bất kỳ thắc mắc gì các bạn để comment bên dưới nhé. Đừng quên Đăng ký nhận bài viết bên thành sidebar bên trái để nhận các bài viết mới qua email nhé.

Thân mến và cuối tuần zui zẻ 🙂

Có ích

học laravel 5

Bài 16: Cache trong Laravel 5 (Phần 1)

Chào các bạn, trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn về …


Bình luận trực tiếp ↓

25 bình luận

 1. cho mình hỏi: $input = $request->all(); thi $input se la mot array va no co item _token va khi insert xuong database thi no bao loi, do khong co record _token. Thi minh xu ly sao? Thanks

 2. cho mình hỏi, nếu mình không dùng html provider, chỉ dùng html thuần, thì đoạn <form action="”>

 3. Hi, mình đã tìm ra vấn đề.
  1. Form thiếu field cho created_at
  2. function update mình sử dụng CheckArticlesRequest, không phải Request. Do thiếu field created_at nên validation form bị lỗi.

 4. Mình thấy sau khi nhấn cập nhật thì giá trị của input có thay đổi, nhưng giá trị trong database thì không thay đổi, tức là form vẫn chưa chạy đc function update().
  Mong bạn xem lại giúp

 5. Admin ơi mình bị lỗi này là sao @@
  Class ‘App\Http\Controllers\redirect’ not found
  nó bị ở dòng này
  return redirect::route(‘loai-san-pham.index’);

  Làm sao để add class vào vậy

 6. Kungfu PHP mình toàn dùng Route::controller(‘your patch’,’YourController’);
  xong đến đoạn update thỳ vướng

 7. cho hỏi nếu cập nhật hình ảnh {!! Form::file(‘image’) !!} thì phải làm như thế nào?

 8. bạn xem lại giùm code bạn ko cập nhật dc, chỉ hiển thị lên theo id thôi

 9. Tại sao của mình không chạy được phần edit nhỉ. xảy ra lỗi “Undefined variable: acticles”

 10. button class=”btn btn-default” type=”button”

 11. vậy khi mình muốn gắp class cho máy cái input thì làm thế nào bác ơi 🙁

 12. Mình nghĩ thì cái helper Form này không nên sử dụng, vì html cũng tạo ra được form mà chạy bằng html sẽ nhanh hơn Form trong laravel nhiều…

  • Ừ, bạn nói mình thấy cũng có lý vì html nó sẽ chạy nhanh hơn, còn helper form thì nó phải mất thời gian xử lý 1 chút để ra cái form html cho chúng ta. Nhưng mà bạn cũng cần lưu ý là Laravel là 1 framework, mà 1 framework thì nó đã xây dưng sẵn các thư viện bao gồm Form helper để giúp người lập trình giảm tải được thời gian xử lý khi phải code tay thông thường, giúp quá trình phát triển được nhanh hơn. Chẳng hạn ở đây, chúng ta xử lý 1 form edit rất đơn giản, không quá mất nhiều thời gian : https://kungfuphp.com/laravel-framework-5/laravel-5-cap-nhat-du-lieu-form-trong-laravel-5.html 🙂

   • Theo mình vấn đề không phải nhanh hay chậm, vấn đề là thường thì quá trinh phát triển là bên front end đưa cho mình bản HTML CSS JS, rồi mình làm backend. Như thế nếu dùng helper form này sẽ không dùng HTML, CSS của bên Frontend dc. Mà cái này không dùng helper cũng đâu có khó lắm đâu

 13. Bài viết của anh rất chi tiết và dễ hiểu tks anh nhiều. Mong a tiếp tục ra thêm nhiều bài viết mới về laravel 5 😀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *