blockchain là gì - giải thích blockchain

Blockchain là gì? Giải thích Blockchain (Dễ Hiểu Nhất)

Blockchain là gì ? Công nghệ Blockchain là gì ? Ai sẽ sử dụng Blockchain ? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài viết này nhé

Blockchain là gì?

Blockchain là một chuỗi các khối chứa các bản ghi dữ liệu kỹ thuật số được đánh dấu theo mốc thời gian. Ban đầu blockchain được giới thiệu bởi một nhóm các nhà nghiên cứu vào năm 1991, mục đích của kỹ thuật này là đánh dấu mốc thời gian cho các bản ghi kỹ thuật số để không ai có thể ghi lại ngày tháng hoặc giả mạo chúng.

Nhưng khái niệm này từ đó đã không được ai quan tâm và sử dụng cho đến khi Satoshi Nakamoto hồi sinh nó một lần nữa vào năm 2009 để tạo ra một loại tiền điện tử kỹ thuật số – Bitcoin.

Để giải thích chi tiết hơn thì blockchain là một sổ cái phân tán nơi các bản ghi kỹ thuật số đã lưu được trải rộng trên tất cả các nút tham gia trong mạng lưới. Mỗi nút duy trì một bản sao dữ liệu  của sổ cái. Khi dữ liệu đã được ghi lại hoặc thêm vào một Blockchain, gần như không thể nào thay đổi nó.

Bằng cách cho phép phân phối các thông tin kỹ thuật số nhưng không được sao chép, công nghệ blockchain tạo ra xương sống của một thế hệ internet mới. Ban đầu blockchain mục đích chỉ được thiết kế cho tiền tệ kỹ thuật số là Bitcoin, tuy nhiên giờ đây cộng đồng công nghệ hiện nãy đã ứng dụng rộng rãi công nghệ blockchain trong nhiều linh vực và nhiều đồng tiền kỹ thuật số khác nhau như Ethereum, Dogecoin,..

Bitcoin được coi là “vàng kỹ thuật số”. Cho đến nay, tổng giá trị của đồng tiền này là hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Giống như internet, bạn không cần biết blockchain hoạt động như thế nào để sử dụng nó. Tuy nhiên, có một kiến thức cơ bản về công nghệ mới này cho thấy lý do tại sao nó được coi là cách mạng.

Mô hình hoạt động của blockchain
Mô hình hoạt động của blockchain

“Block” trong Blockchain là gì?

Các block trong blockchain - blockchain là gì

Mỗi block (khối( bao gồm các thành phần sau:

 • Dữ liệu
 • Chuỗi băm của đó
 • Chuỗi băm của khối trước đó

Dữ liệu được ghi trong một khối phụ thuộc vào loại Blockchain.

Ví dụ : Blockchain Bitcoin lưu thông tin chi tiết về một giao dịch như người nhận, người gửi và số lượng đồng lưu hành.

Hàm băm của khối tương tự như dấu vân tay (luôn là duy nhất) xác định khối và nội dung của khối.

Khi một khối được tạo, một hàm băm sẽ được tạo. Giá trị băm được thay đổi với mọi thay đổi trong khối.

Do đó, các giá trị băm giúp phát hiện các thay đổi được thực hiện đối với các khối.

Mỗi khối mới chứa hàm băm hiện tại và hàm băm của khối trước đó, ngụ ý rằng mọi khối được liên kết với nhau và tạo ra một chuỗi các khối, được gọi là “Blockchain”.

Gợi ý : Bạn là người mới và muốn tìm hiểu về Bitcoin nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Click xem ngay Hướng Dẫn Đầu Tư Bitcoin Cho Người Mới nhé!

Blockchain hoạt động như thế nào?

Ở đây, chúng ta sẽ giải thích hoạt động của blockchain (Blockchain) bằng một ví dụ .

Chúng tôi có một chuỗi ba khối.

Mỗi khối trong chuỗi này có hàm băm và hàm băm trước đó.

Block1:

 • Băm: 3W8F
 • Băm trước: 0000

Block2:

 • Băm: 2BR1
 • Băm trước: 3W8F

Block3:

 • Băm: 9G4S
 • Băm trước: 2BR1

Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng block3 trỏ đến block2 trong khi block2 trỏ đến block1.

Vì khối 1 là duy nhất và giá trị băm trước đó của nó là 0000, nên nó không bao giờ có thể quay lại vì đây là khối đầu tiên trong chuỗi.

Khối này được gọi là khối genesis.

Giả sử bạn can thiệp vào khối thứ hai. Sự thay đổi trong khối này sẽ khiến hàm băm của khối cũng thay đổi theo. Kết quả là, nó sẽ làm cho khối ba và tất cả các khối khác trong chuỗi không hợp lệ vì chúng không lưu trữ giá trị băm hợp lệ của khối cuối cùng.

Vì vậy, rõ ràng là việc thay đổi bất kỳ khối nào sẽ làm cho tất cả các khối khác không hợp lệ.

Nhưng sử dụng cơ chế băm là không đủ để ngăn dữ liệu giả mạo. Ngày nay, máy tính nhanh hơn và có thể đánh giá hàng trăm nghìn giá trị băm trong một giây. Tin tặc có thể tính toán lại giá trị băm của tất cả các khối và làm cho Blockchain hợp lệ.

Các khối được phân phối cho các máy khác nhau trên mạng được gọi là các nút để đảm bảo không có cơ quan tập trung nào sở hữu dữ liệu. Mỗi nút sẽ duy trì một bản sao của sổ cái.

Khi dữ liệu được thu thập trong Blockchain, tất cả các nút cần đồng ý rằng việc lưu trữ dữ liệu đó vào Blockchain là tốt. Nhưng làm thế nào các nút có thể đồng ý thêm bất kỳ khối mới nào vào chuỗi bản ghi?

Blockchain sử dụng các cơ chế đồng thuận khác nhau để quyết định xem có cần thêm một khối vào chuỗi hay không.

Video giải thích cách hoạt động Blockchain dễ hiểu

Các loại Blockchain là gì?

Có 3 loại blockchain:

 • Blockchain công khai
 • Blockchain riêng tư
 • Blockchain liên minh

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về 3 loại blockchain này.

1. Blockchain công khai

Trong Blockchain công khai, bất kỳ người dùng nào cũng có thể trở thành thành viên của mạng Blockchain. Vì dữ liệu được lưu trữ trên Blockchain có thể truy cập được đối với mọi người trên thế giới nên bất kỳ ai cũng có quyền đọc và ghi dữ liệu.

Một Blockchain công khai được phân cấp hoàn toàn vì quyền ghi và đọc dữ liệu được chia sẻ bởi tất cả những người dùng có liên quan như nhau, những người đạt được sự đồng thuận trước khi dữ liệu được lưu trữ trên Blockchain.

2. Blockchain riêng tư

Trong một Blockchain riêng tư, chỉ một tổ chức có thể kiểm soát quyền gửi, ghi và nhận dữ liệu.

Các Blockchain riêng tư chỉ có thể có một số người dùng có thể truy cập và thực hiện các giao dịch trên mạng Blockchain.

Chỉ tổ chức có tất cả các quyền kiểm soát mới có thể thay đổi các quy tắc của Blockchain riêng tư và hủy các giao dịch dựa trên các quy định đã triển khai.

3. Blockchain Consortium

Một Blockchain consortium, còn được gọi là mạng Blockchain được phép, có thể là một mô hình kết hợp giữa mô hình thực thể có độ tin cậy cao của các Blockchain riêng tư và độ tin cậy thấp được cung cấp bởi một Blockchain công cộng.

Thay vì cho phép bất kỳ người dùng nào tham gia xác thực quy trình giao dịch, một số người tham gia được chọn sẽ được xác định trước trong Blockchain của dự án.

Các tính năng của Blockchain là gì?

Blockchain có một số tính năng độc đáo thu hút sự chú ý của mọi người, chẳng hạn như:

 • Tính bất biến
 • Lòng tin
 • Khả năng kiểm toán
 • Minh bạch

Hãy thảo luận về các tính năng này nhé.

Tính bất biến

Sổ cái bất biến là một trong những khái niệm chính của Blockchain. Bất kỳ cơ sở dữ liệu tập trung nào cũng dễ bị tấn công và cần có sự tin tưởng vào bên thứ ba để đảm bảo an toàn hơn. Còn đối với blockchain, một khối đã từng được ghi vào Blockchain sẽ không thể thay đổi. Bất biến có nghĩa là một cái gì đó không thể thay đổi theo thời gian. Nó mang lại một lợi ích to lớn cho mục đích kiểm toán. Là nhà cung cấp dữ liệu và người nhận dữ liệu, có thể chứng minh rằng dữ liệu không bị sửa đổi hoặc giả mạo.

Lòng tin

Hiện tại trong thế giới thực, chúng ta phải dựa vào những người hoặc tổ chức trung gian làm giảm hiệu quả của các giao dịch bằng cách chi ra một phần phí nhỏ để tạo sự tin tưởng. Xây dựng niềm tin giữa các bên dẫn đến chi phí hàng hóa và dịch vụ cao. Bằng cách phân phối thông tin trên mạng máy tính, Blockchain loại bỏ nhu cầu về người trung gian. Do đó, niềm tin vào Blockchain có thể được xây dựng bằng cách hình thành sự đồng thuận khi tất cả các nút trong mạng xác thực các giao dịch.

Khả năng kiểm toán

Vì Blockchain có khả năng chống thay đổi bất kỳ dữ liệu được lưu trữ nào nên nó có thể được sử dụng làm nguồn xác minh cho các giao dịch được báo cáo. Thay vì yêu cầu người dùng gửi báo cáo ngân hàng hoặc báo cáo giao dịch, kiểm toán viên có thể trực tiếp xác minh các giao dịch trên sổ cái Blockchain có sẵn công khai.

Minh bạch

Blockchain minh bạch vì nó cung cấp mức độ riêng tư cao bằng cách đảm bảo rằng các chi tiết giao dịch được chia sẻ giữa các bên liên quan đến các giao dịch đó. Mọi người tham gia có quyền truy cập vào mạng Blockchain đều có thể xem các chi tiết được lưu trữ trên đó một cách minh bạch.

Blockchain cung cấp cho người dùng internet khả năng xác thực thông tin kỹ thuật số và tạo ra giá trị.

Công nghệ Blockchain là gì?

Don & Alex Tapscott
Don & Alex Tapscott

“Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số không hư hỏng của các giao dịch kinh tế có thể được lập trình để ghi lại không chỉ các giao dịch tài chính mà còn về mọi thứ có giá trị khác.” _ Don & Alex Tapscott, tác giả Blockchain Revolution (2016)

Blockchain là một hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Hình ảnh một bảng tính được nhân đôi hàng ngàn lần qua mạng máy tính. Sau đó hãy tưởng tượng rằng mạng này được thiết kế để cập nhật thường xuyên bảng tính này và bạn có một sự hiểu biết cơ bản về blockchain.

Thông tin được lưu trữ trên một blockchain tồn tại như là một cơ sở dữ liệu được chia sẻ và liên tục hợp nhất. Đây là một cách để sử dụng mạng lưới có lợi ích rõ ràng. Cơ sở dữ liệu blockchain không được lưu trữ ở bất kỳ vị trí nào, có nghĩa là các hồ sơ lưu trữ thật sự công khai và dễ kiểm chứng được. Không có phiên bản tập trung của thông tin này tồn tại cho một hacker để đánh cắp. Được lưu trữ bởi hàng triệu máy tính cùng một lúc, dữ liệu blockchain có thể truy cập được cho bất cứ ai trên internet.

Để đi sâu hơn về block chain tôi muốn bạn đọc phần này từ một chuyên gia blockchain.

Blockchain như Google Docs

William Mougayar
William Mougayar

“Cách chia sẻ tài liệu thông thường với cộng tác là gửi một tài liệu Microsoft Word tới người khác và yêu cầu họ sửa đổi nó. Vấn đề với kịch bản đó là bạn cần đợi cho đến khi nhận được một bản sao lưu trước khi bạn có thể xem hoặc thực hiện các thay đổi khác vì bạn đã khóa không cho chỉnh sửa nó cho đến khi người khác hoàn tất. Đó là cách cơ sở dữ liệu hoạt động ngày hôm nay. Hai chủ sở hữu không thể bị rối tung với cùng một bản ghi cùng một lúc. Đó là cách các ngân hàng duy trì số dư và chuyển tiền; họ nhanh chóng khóa quyền truy cập (hoặc giảm số dư) trong khi họ thực hiện chuyển khoản, sau đó cập nhật phía bên kia, sau đó mở lại quyền truy cập (hoặc cập nhật lại). Với Google Docs (hoặc Google Sheet), cả hai bên đều có quyền truy cập vào cùng một tài liệu đồng thời và phiên bản duy nhất của tài liệu đó luôn hiển thị cho cả hai. Nó giống như một sổ cái được chia sẻ, nhưng nó là một tài liệu được chia sẻ. Phần phân phối đi vào hoạt động khi chia sẻ liên quan đến một số người.

Hãy tưởng tượng số lượng văn bản pháp luật nên được sử dụng theo cách đó. Thay vì chuyển chúng cho nhau, mất phiên bản và không đồng bộ với phiên bản khác, tại sao không thể * tất cả các tài liệu kinh doanh được chia sẻ thay vì chuyển qua lại? Vì vậy, nhiều loại hợp đồng pháp lý sẽ là lý tưởng cho loại công việc đó. Bạn không cần phải có một blockchain để chia sẻ tài liệu, nhưng các tài liệu chia sẻ tương tự là một công cụ mạnh. ”

Blockchain không thể bị hư hỏng

Mạng lưới blockchain tồn tại trong một sự nhất trí, một mạng lưới sẽ tự động kiểm tra với chính nó mỗi mười phút. Một loại hệ sinh thái tự kiểm soát có giá trị số, mạng lưới sẽ điều hòa mọi giao dịch xảy ra trong khoảng mười phút. Mỗi nhóm của các giao dịch này được gọi là “khối”. Hai đặc tính quan trọng là:

Dữ liệu minh bạch được nhúng trong mạng như một toàn thể, theo định nghĩa là công khai.
Nó không thể bị hỏng thay đổi bất kỳ đơn vị thông tin trên blockchain sẽ có nghĩa là sử dụng một lượng lớn sức mạnh máy tính để ghi đè lên toàn bộ mạng.
Về lý thuyết, điều này có thể xảy ra. Trong thực tế, nó không xảy ra. Ví dụ, việc kiểm soát hệ thống để bắt lấy Bitcoins cũng sẽ có tác dụng huỷ hoại giá trị của chúng.

Vitalik Buterin
Vitalik Buterin

“Blockchain giải quyết vấn đề thao tác. Khi tôi nói về nó ở phương Tây, mọi người nói họ tin cậy Google, Facebook, hoặc các ngân hàng của họ. Nhưng phần còn lại của thế giới không tin tưởng các tổ chức và công ty nhiều – tôi muốn nói đến châu Phi, Ấn Độ, Đông Âu, hoặc Nga. Nó không phải về những nơi mà mọi người thực sự giàu có. Cơ hội của Blockchain là cao nhất ở các nước chưa đạt đến trình độ đó ” _ Vitalik Buterin, nhà sáng lập của Ethereum

Ý tưởng về phân quyền

Theo thiết kế, blockchain là một công nghệ phân quyền (decentralized technology).

Bất cứ điều gì xảy ra trên đó là một chức năng của mạng như một toàn thể. Một số gợi ý quan trọng bắt nguồn từ điều này. Bằng cách tạo ra một cách mới để xác minh các khía cạnh giao dịch của thương mại truyền thống có thể trở nên không cần thiết. Ví dụ như các giao dịch trên thị trường chứng khoán hầu như gần như trên blockchain, hoặc có thể làm cho các loại lưu trữ tài liệu, như đăng ký đất, công khai. Và sự phân quyền đã trở thành hiện thực.

Một mạng máy tính toàn cầu sử dụng công nghệ blockchain để cùng quản lý cơ sở dữ liệu ghi lại các giao dịch của Bitcoin. Tức là, Bitcoin được quản lý bởi mạng của nó, chứ không phải bất kỳ cơ quan trung ương nào. Phân quyền có nghĩa là mạng lưới hoạt động dựa trên cơ sở người dùng (hay peer-to-peer). Các hình thức hợp tác tập thể này có thể thực hiện được chỉ mới bắt đầu được điều tra.

Ai sẽ sử dụng Blockchain?

Ở cấp độ cơ sở hạ tầng của web, bạn không cần phải biết về blockchain là gì và nó có ích trong cuộc sống của bạn.

Hiện nay, tài chính cung cấp các trường hợp sử dụng mạnh nhất cho công nghệ. Ví dụ như kiều hối quốc tế. Ngân hàng Thế giới ước tính hơn $ 430 tỷ US trong chuyển tiền đã được gửi vào năm 2015. Và hiện tại có một nhu cầu cao cho các nhà phát triển blockchain.

Các blockchain có khả năng cắt giảm trung gian cho các loại giao dịch. Máy tính cá nhân đã trở thành sự tiếp cận của công chúng với việc phát minh ra giao diện người dùng đồ họa (GUI), có dạng “desktop”. Tương tự như vậy, giao diện quen thuộc nhất được sử dụng cho blockchain là ứng dụng “ví tiền” mà mọi người sử dụng để mua hàng với Bitcoin và lưu trữ nó cùng với các mật mã khác.

Giao dịch trên mạng trực tuyến có liên quan chặt chẽ đến các quy trình xác minh danh tính. Thật dễ dàng để tưởng tượng rằng ứng dụng ví sẽ chuyển đổi trong những năm tới để bao gồm các loại quản lý nhận dạng khác.

Tính bảo mật của Blockchain

Bằng cách lưu trữ dữ liệu trên mạng của mình, blockchain loại bỏ các rủi ro đi kèm với dữ liệu được tổ chức tập trung.

Mạng lưới của blockchain thiếu các điểm dễ bị tổn thương tập trung mà các hacker máy tính có thể khai thác. Internet ngày nay có vấn đề về bảo mật quen thuộc với mọi người. Tất cả chúng ta đều dựa vào hệ thống “username / password” để bảo vệ danh tính và tài sản của mình trên mạng. Blockchain bảo mật sử dụng công nghệ mã hóa.

Cơ sở cho điều này gọi là “chìa khoá” công cộng và tư nhân. Một “khoá công khai” (một chuỗi dài các số ngẫu nhiên) là địa chỉ của người dùng trên blockchain. Bitcoins được gửi qua mạng được ghi lại là thuộc địa chỉ đó. “Khóa cá nhân” giống như một mật khẩu cho phép chủ sở hữu của nó truy cập vào Bitcoin hoặc các tài sản kỹ thuật số khác. Lưu trữ dữ liệu của bạn trên blockchain và nó là không hư hỏng. Điều này đúng, mặc dù bảo vệ tài sản số của bạn cũng sẽ yêu cầu bảo vệ khóa cá nhân của bạn bằng cách in ra, tạo ra cái gọi là ví tiền bằng giấy.

Từ khóa bài viết : Blockchain là gì? Công nghệ blockchain hoạt động như thế nào? Ai sẽ sử dụng blockchain?

Có ích

TOP 10 Altcoin tốt nhất nên đầu tư

Top 10 Altcoin Tốt Nhất Có Thể Đầu Tư Để Đổi Đời 2024

Trong bài viết này mình sẽ liệt kê Top 10 Altcoin tốt nhất bạn có …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *