Altcoin

Tổng hợp chức năng của các đồng Altcoin

tổng hợp chức năng altcoin

Bitcoin Vấn đề là nhằm giải quyết: Nền kinh tế thế giới quá kết nối, và lâu dài thì không ổn định. Bitcoin là mục đầu tư dài hạn Ethereum Vấn đề là nhằm mục đích giải quyết: Ngắn hạn:  nhu cầu về một nền tảng để phát hành thẻ …

Xem thêm